Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Obowiązkowy podatek od posiadanego psa

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. opłata od posiadania psa wynosi 15 zł rocznie od jednego psa.

Link do uchwały Miasta i Gminy Skępe: Uchwała XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Kiedy NIE płacisz za posiadanie psa:

Nie płacisz za 1 psa – jeśli masz:

  • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa.

Nie płacisz za 1 lub 2 psy jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Jak można dokonać opłaty za posiadanie psa:

  • w Bank Spółdzielczy przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
  • przelewem na wskazane konto gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta, sołtysa).
Przejdź do początku strony