Przejście do sekcji:

Treść strony: Miłkowscy

Mała ojczyzna jest światem, w którym żyjemy na co dzień. To otaczający nas krajobraz i ludzie, którzy tworzą kulturę materialną i duchową, to także przeszłość i teraźniejszość. Z bogatą historią Skępego nierozerwalnie związane są osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszej miejscowości, miały bądź też mają swój udział w jej tworzeniu, wyróżnili się swoją działalnością w różnych dziedzinach życia. W naszej miejscowości żyło wielu ludzi światłych, zdolnych do bohaterskich czynów i poświęceń, wybitnych i nieprzeciętnych oraz wytrwale pracujących. Niektóre z tych osób są powszechnie znane, inne mniej, a o niektórych zapomniano zupełnie. Warto poznać życie i działalność tych ludzi, którzy wpisali w swój życiorys pracę na naszym terenie. Warto sięgnąć do przeszłości, by przypomnieć minione dzieje, które ściśle związane są z ludźmi. Warto wiedzieć, kto się u nas urodził, kto zasłużył na naszą pamięć, kto mieszkał i żył, kto chlubnie zapisał się w dziejach naszej miejscowości. Znajomość biogramów wybranych osób utrwala pamięć o nich i pogłębia tradycję narodową. Ci ludzie tworzyli lepsze jutro dla przyszłych pokoleń, odznaczyli się patriotyzmem, a często ponieśli najwyższą ofiarę.

Opracowanie: Bożena Ciesielska

Przejdź do początku strony