Przejście do sekcji:

Treść strony: Lokacja miasta

Mikołaj Kościelecki herbu Ogończyk, który był właścicielem Wioski Skępskiej i okolic, uzyskał w 1445 roku przywilej królewski na założenie miasteczka. Przywilej nadał Kazimierz Jagiellończyk, a miasteczko zlokalizowano na przesmyku jeziornym. Skępe sądziło się według prawa chełmińskiego zwanego magdeburskim. Stryj Mikołaja Kościeleckiego – również Mikołaj – sprowadził w 1498 roku z Koła nad Wartą zakonników zwanych bernardynami. Wznieśli oni w Wymyślinie kościół i klasztor. W XVIII wieku powstała w miasteczku gorzelnia, tartak i młyn. Skępe było miejscem jarmarków i ośrodkiem patniczym, do którego udawały się pielgrzymki z ziemi dobrzyńskiej, Kujaw i Mazowsza. Skępe leżące na gościńcu toruńskim otrzymało w XV wieku prawo odbywania dwóch jarmarków 13 lipca i 8 września oraz targów tygodniowych w soboty. W 1530 roku uzyskało prawo na trzeci jarmark 28 kwietnia, który w 1559 roku przeniesiono na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Potem cotygodniowy targ z soboty został przeniesiony na czwartek. Obecnie jarmarki odbywają się w środy. Ziemię dobrzyńską nękały oddziały krzyżackie, a potem najazdy szwedzkie. Mimo że wiekszych bitew nie było na ziemi dobrzyńskiej, zniszczyły ją w dość dużym stopniu maszerujące oddziały szwedzkie i polskie. W 1463 roku rycerz Ulryk Czerwonka rozgromił oddział Krzyżaków pod Laluszką. W 1657 roku przez ziemię dobrzyńską przeciągnął Stefan Czarniecki. Skępe często nawiedzały klęski. Po trzykrotnym morowym powietrzu pozostały 84 osiadłe domy oraz 28 opustoszałych domów i 66 placów. Mówi o tym dokument z 1631 roku. Po przemarszu oddziałów szwedzkich pozostało 50 mieszkańców, gdyż część poumierała, a część została przez Szwedów wybita. O tych faktach mówi jurament z 1660 roku. W latach 1793 – 1794 Skępe liczyło 470 mieszkańców, w tym 6 Żydów. Mieszkało tu 25 rzemieślników.

 

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony