Przejście do sekcji:

Treść strony: Kaczmarek Czesław

Czesław Kaczmarek (1895 - 1963)

Czesław Kaczmarek urodził się 16 kwietnia 1895 w Lisewie Małym (w województwie mazowieckim w powiecie sierpeckim w gminie Gozdowo). Jego matką była Franciszka Bronisława z domu Rogozińska, ojciec miał na imię Józef (oboje są pochowani na cmentarzu parafialnym w Ligowie). Komunię świętą przyjął w Ligowie. Spędził tu dzieciństwo. Ukończył ówczesną szkołę podstawową, a następnie zapisał się do Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie, aby zdobyć średnie wykształcenie zakończone maturą. Zdał ją w 1914 roku. Wstąpił do seminarium duchownego w Płocku, gdyż wiązał swoją przyszłość z kapłaństwem. Otrzymał święcenia w 1922 roku. Objął urząd sekretarza Związku Młodzieży Polskiej Męskiej. Potem został dyrektorem płockiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Podjął studia uniwersyteckie w Lille (na północy Francji). Ukończył je z tytułem doktora. 

Do Polski wrócił w 1928 roku. Zajął się pracą duszpasterską. 4 IX 1938 roku powołano go na stanowisko biskupa diecezjalnego diecezji kieleckiej (tę funkcję sprawował do śmierci). Był zaangażowany w działalność charytatywną. Po pogromie kieleckim (4 lipca 1946) powołał komisję do zbadania jego okoliczności. Przewodnictwo objął ksiądz Mieczysław Żywczyński. Ustalenia komisji stały się jedną z podstaw sporządzonego 1 września 1946 raportu przedłożonego ambasadorowi amerykańskiemu. 20 I 1951 roku biskupa Kaczmarka aresztowano, między innymi pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych. Był torturowany w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W 1953 roku w trakcie pokazowego procesu przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został skazany na 12 lat więzienia. W 1957 roku śledztwo umorzono z powodu braku dowodów. Był publicznie oczerniany i szykanowany. Śledztwo i pobyt w więzieniu nadszarpnęły jego siły psychiczne i fizyczne. Kolejne zawały serca spowodowały śmierć.

Zmarł 26 sierpnia 1963 w Lublinie. Dopiero w 1990 roku biskup Czesław Kaczmarek został uniewinniony i zrehabilitowany, a pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Śledzianowski jest autorem publikacji „Ksiądz Czesław Kaczmarek – biskup kielecki 1895 – 1963” (wydanie 2008).

  1. Zdzisław Bieńkowski, „Zakład kształcenia nauczycieli w Wymyślinie 1867 – 1969”, Lipno 1970
  2. Mirosław Krajewski, „Wymyślińska Alma Mater”, Rypin – Wymyślin 2007.
  3. Strona internetowa www.wikipedia.pl.
  4. Strona internetowa parafii rzymskokatolickiej w Ligowie.

 

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony