Przejście do sekcji:

Treść strony: Faustyn Piasek

Faustyn Piasek (1877 - 1955)

Faustyn Piasek urodził się w 1877 roku we wsi Głowaczów w rodzinie chłopskiej. W latach 1892 - 1898 studiował muzykę w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Ukończył wydział dyrygentury i uzyskał dyplom kapelmistrza orkiestr dętych. Pracował jako kierownik i kapelmistrz w Starachowicach, a potem jako dyrygent chóru i orkiestry wojskowej w Łucku na Wołyniu. Od 1900 roku do 1915 roku był nauczycielem muzyki i śpiewu w Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie. Tu rozwinął działalność patriotyczną przeciw polityce rusyfikacji. Uczestniczył w strajku szkolnym 1905 - 1906 roku. W 1913 roku w czasie koncertu orkiestry odegrano pieśń "Jeszcze Polska nie zginęła". Orkiestrą dyrygował Faustyn Piasek. Przeprowadzono w tej sprawie śledztwo. Prowadzącym śledztwo wytłumaczono, że odegrano utwór muzyczny pt. "Marsz gwardii cesarskiej pułku ułanów", który był zamieszczony w rosyjskim albumie z nutami. Obie pieśni były do siebie bardzo podobne. Faustyn Piasek jako pierwszy założył w domu w Wymyślinie elektryczne oświetlenie. Następnie założono je w niektórych izbach w budynkach seminarium i w klasztorze. W czasie I wojny światowej ewakuowano go z rodziną do Rosji. W 1921 roku powrócił do Polski i osiedlił się w Płocku. Pracował jako nauczyciel muzyki w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. B. Krzywoustego, a także w szkole żeńskiej. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Naukowego Płockiego. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego. Prowadził orkiestry i chóry. Opracowywał śpiewniki szkolne i audycje muzyczne dla Polskiego Radia. Opracował metodę nauki śpiewu opartą na trójdźwięku. Napisał muzykę i opracował pieśni ludowe do sztuki scenicznej "Wesele na Kurpiach" Władysława Skierkowskiego. Był twórcą "Suity Kurpiowskiej". Opracował i ogłosił drukiem w 1939 roku w Płocku pracę "Materiały do dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie (1867 - 1916)". Faustyn Piasek zmarł w 1955 roku w Płocku.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony