Przejście do sekcji:

Treść strony: Sobocińska Maria

Maria Sobocińska (1920 – 2012)

Urodziła się 29 kwietnia 1920 r. w Wymyślinie (gmina Skępe). Najpierw uczyła się w Wymyślinie. Potem skończyła liceum humanistyczne w Warszawie. Maria R. Sobocińska przed wojną przeszła przeszkolenie w ramach Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W czasie II wojny światowej pracowała w niemieckim biurze w Lipnie. Zaangażowała się w walkę konspiracyjną. Przyjęła pseudonim "Ryśka". Utrzymywała kontakty z konspiracją warszawską. Uczestniczyła w przeprowadzaniu zbiegłych z niewoli niemieckiej żołnierzy polskich. Należała do Związku Walki Zbrojnej na terenie powiatu lipnowskiego. Zajmowała się służbą zdrowia, służbą łączności oraz brała udział w akcjach wywiadowczych. Organizowała Wojskową Służbę Kobiet (WSK). Pełniła funkcję kurierki. Z Marią Raszówną kierowała sprawami WSK w Inspektoracie AK Włocławek.

W 1942 roku objęła funkcję komendantki WSK przy komendzie Okręgu AK Pomorze. Była także komendantką Obwodu WSK Nieszawa, Włocławek, Rypin i częściowo Brodnica. Współdziałała w ukrywaniu zbiegłych z niewoli jeńców angielskich, radzieckich i polskich ściganych przez gestapo. W 1943 roku brała udział w udanej akcji odbicia z więzienia w Toruniu oficera Stanisława Witkowskiego o pseudonimie "Żbik". Po aresztowaniu Zbigniewa Klubińskiego współdziałała w odbudowywaniu władzy konspiracyjnej komendy Obwodu AK Lipno.

Maria R. Sobocińska została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu II wojny światowej skazano ją na sześć lat za działalność w Armii Krajowej i pozbawiono wolności. Została zwolniona 10 listopada 1948 roku. W Zespole Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego w Skępem otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły imienia Marii Sobocińskiej. Była gościem Zespołu Szkół w Skępem. Zmarła 1 sierpnia 2012 r. w Sztokholmie. 9 listopada 2012 r. została pochowana na cmentarzu parafialnym w Skępem.

Urodziła się 29 kwietnia 1920 r. w Wymyślinie (gmina Skępe). Najpierw uczyła się w Wymyślinie. Potem skończyła liceum humanistyczne w Warszawie. Maria R. Sobocińska przed wojną przeszła przeszkolenie w ramach Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W czasie II wojny światowej pracowała w niemieckim biurze w Lipnie. Zaangażowała się w walkę konspiracyjną. Przyjęła pseudonim "Ryśka". Utrzymywała kontakty z konspiracją warszawską. Uczestniczyła w przeprowadzaniu zbiegłych z niewoli niemieckiej żołnierzy polskich. Należała do Związku Walki Zbrojnej na terenie powiatu lipnowskiego. Zajmowała się służbą zdrowia, służbą łączności oraz brała udział w akcjach wywiadowczych. Organizowała Wojskową Służbę Kobiet (WSK). Pełniła funkcję kurierki. Z Marią Raszówną kierowała sprawami WSK w Inspektoracie AK Włocławek.

W 1942 roku objęła funkcję komendantki WSK przy komendzie Okręgu AK Pomorze. Była także komendantką Obwodu WSK Nieszawa, Włocławek, Rypin i częściowo Brodnica. Współdziałała w ukrywaniu zbiegłych z niewoli jeńców angielskich, radzieckich i polskich ściganych przez gestapo. W 1943 roku brała udział w udanej akcji odbicia z więzienia w Toruniu oficera Stanisława Witkowskiego o pseudonimie "Żbik". Po aresztowaniu Zbigniewa Klubińskiego współdziałała w odbudowywaniu władzy konspiracyjnej komendy Obwodu AK Lipno.

Maria R. Sobocińska została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu II wojny światowej skazano ją na sześć lat za działalność w Armii Krajowej i pozbawiono wolności. Została zwolniona 10 listopada 1948 roku. W Zespole Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego w Skępem otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły imienia Marii Sobocińskiej. Była gościem Zespołu Szkół w Skępem. Zmarła 1 sierpnia 2012 r. w Sztokholmie. 9 listopada 2012 r. została pochowana na cmentarzu parafialnym w Skępem.v

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony