Przejście do sekcji:

Treść strony: Syski Aleksander

Aleksander Syski (1876 - 1945)

Aleksander Syski urodził się w 1876 roku w miejscowości Żelechy. Ukończył gimnazjum w Pułtusku w 1892 roku. Uczył się w Seminarium Duchownym w Płocku. Studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu. Uzyskał stopień magistra teologii. Po przyjęciu święceń kapłańskich objął funkcję wikariusza w Skępem i prefekta Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.

Był jednym ze współorganizatorów strajku 1905 roku na terenie szkoły. Został aresztowany przez Rosjan. W Wymyślinie pracował w latach 1902 - 1907. Był działaczem Polskiej Macierzy Szkolnej, autorem prac z dziedziny teologii i historii ziemi dobrzyńskiej ("Skępe", "Ze Skępego", "W dwóchsetną rocznicę pojmania arcybiskupa Zielińskiego"), współpracował z następującymi pismami: "Echo Płockie i Łomżyńskie", "Przegląd Katolicki", "Wiadomości Pasterskie".

Opracowywał hasła do "Encyklopedii kościelnej M. Nowodworskiego". Ogłosił ponad 300 prac. W 1907 roku udał się do Francji. W Paryżu był kapelanem w polskim sierocińcu. Rok później wyemigrował do USA. W stanie Massachusetts założył parafię. W latach 1918 - 1919 był rzecznikiem Komitetu Narodowego Polskiego. Zmarł w 1945 roku.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony