Przejście do sekcji:

Treść strony: Informacje oświatowe

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe przyznane!

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 23 stypendia, w tym 13 stypendiów
I stopnia, 3 stypendia II stopnia oraz 7 stypendiów III stopnia.

Komisja zaopiniowała negatywnie 3 wnioski, wobec tego Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił przyznania 3 stypendiów (2 stypendia naukowe i 1 stypendium sportowe).

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 2 stypendia I stopnia, 3 stypendia II stopnia i 6 stypendiów III stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 1 stypendium I stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano:
10 stypendiów I stopnia, 1 stypendium III stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za osiągnięcia w roku szkolnym 20120/2021

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się 19 października 2021 r., o godz. 16.00,  na uroczystej gali wręczenia stypendiów dla uczniów uzdolnionych, która odbędzie się hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Zapraszamy!

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 23 stypendia, w tym 13 stypendiów I stopnia, 3 stypendia II stopnia oraz 7 stypendiów III stopnia. Komisja zaopiniowała negatywnie 3 wnioski, wobec tego Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił przyznania 3 stypendiów (2 stypendia naukowe i 1 stypendium sportowe).

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 2 stypendia I stopnia, 3 stypendia II stopnia i 6 stypendiów III stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 1 stypendium I stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano: 10 stypendiów I stopnia, 1 stypendium III stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

 

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się 19 października 2021 r., o godz. 16.00,  na gali, która odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Zapraszamy!

Wróć

Przejdź do początku strony