Przejście do sekcji:

Treść strony: Sprawy inwestycyjne

Inwestycje są jednym z najważniejszych działań wyznaczających kierunki rozwoju gminy oraz kształtujących jej przyszły obraz. Decydują one o warunkach życia lokalnej społeczności. Dlatego też tak niezwykle ważny jest ich dobór, aby efekty mogły zaspokoić jak najwięcej potrzeb jak największej liczby mieszkańców. Zapraszamy do przeglądu inwestycji gminnych, zarówno tych zakończonych, jak i tych obecnie realizowanych. 

Przejdź do początku strony