Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusz Dróg Samorządowych

 • Flaga Polski, Godło Polski

Miasto i Gmina Skępe zgodnie z umową nr 29G/1/2022/RFRD z dnia 25-04-2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Miastem i Gminą Skępe, uzyskała dofinansowanie w wysokości 412 510,00 zł na zadnie pn. „Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem od km 0+000 do km 0+428,50 na odcinku 428,50”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 916 731,14 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Skępe wynosi 504 221,14 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Droga gminna nr 170387C

 • przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
 • prędkość projektowa – 30 km/h,
 • szerokość jezdni – 5,0 m – wykonana z masy bitumicznej o łącznej grubości 8 cm dodatkowo pobocza o szerokości 0,75 m
 • spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%, obustronny daszkowy 2%,
 • długość projektowanego odcinka drogi – 428,50 mb,
 • szerokość chodnika – 1,5 – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie
 • długość projektowanych chodników – 435,0 mb,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na pełnej podbudowie,
 • ilość przejść dla pieszych – 2 szt. dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • pobocza o łącznej długości 443,0 mb, wykonane częściowo z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie oraz częściowo z tłucznia kamiennego.

 

Wróć

Przejdź do początku strony