Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusz Dróg Samorządowych

  • Flaga Polski, Godło Polski

 

Miasto i Gmina Skępe zgodnie z umową nr 13G/1/2023RFRD z dnia 25-09-2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Miastem i Gminą Skępe, uzyskała dofinansowanie w wysokości 424 568,00 zł na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 896 873,36 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Skępe wynosi 472 305,36 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Droga gminna nr 170320C

  • przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
  • prędkość projektowa – 30 km/h,
  • szerokość jezdni od 3,5 m do 4,0 m – wykonana z masy bitumicznej o łącznej grubości 6 cm dodatkowo pobocza o szerokości 0,75 m
  • spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%, obustronny daszkowy 2%,
  • długość projektowanego odcinka drogi – 999,00 mb,
  • wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
  • pobocza o łącznej długości 1.998,0 mb, wykonane kruszywa kamiennego.
Przejdź do początku strony