Przejście do sekcji:

Treść strony: Inne inwestycje

  • Flaga Polski, Godło Polski

Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las

Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las. Przebudowany odcinek  drogi wyniósł 500 mb. Szerokość drogi po przebudowie wynosi 4 m oraz dodatkowo wykonano utwardzone pobocza szerokości 0,5 m. Konstrukcja drogi składa się z podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm oraz masy bitumicznej o grubości całkowitej 6 cm. Inwestycja została realizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000,00 zł .

Koszt całkowity realizacji zadania 292 562,14 zł.

Przejdź do początku strony