Przejście do sekcji:

Treść strony: Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski urodził się 6 IX 1976 r. w Lipnie. Mieszkał w Józefkowie koło Skępego i w Czernikowie, obecnie w Skępem. Maturę zdał w Liceum Ekonomicznym w Wymyślinie, a następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Jest dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Debiutował w 1992 r. w „Gazecie Lipnowskiej”. Należał do Lipnowskiej Grupy Literackiej. Zdobył wiele nagród w konkursach regionalnych i ogólnopolskich m. in. III miejsce w I i III Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy imienia Franciszka Becińskiego w Radziejowie (1991 r., 1993 r.) oraz wyróżnienie w 1992 r. W roku 1993 został laureatem II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Edwarda Stachury we Włocławku. Był także laureatem nagrody w Konkursie Poetyckim pod nazwą "Ziemia Dobrzyńska w Poezji" w Lipnie w 1996 r. W roku 2000 zajął I miejsce w Konkursie "Młode Ptaki" we Włocławku. Wiersze jego wykorzystane były także do spektaklu Lipnowskiej Grupy Literackiej pt. "Maski.... czyli żelazka na duszę".

Wiersze J. Kowalskiego drukowane były w prasie regionalnej m. in. "Gazecie Lipnowskiej", "Gazecie Pomorskiej", "Włocławskim Tygodniu", "Nowościach", gazecie "Nasze Skępe” i „Starościaku”. Utwory jego znajdują się w kilku almanachach poetyckich m. in. „Kujawy piórem malowane” (Nauczycielski Klub Literacki), „Twórcy Regionu 2” (NKL), „Twórcy regionu 5” (NKL) oraz „Do skutku” (Lipnowska Grupa Literacka) „Kapliczki i krzyże gminy Skępe” (DIX), „Skępe w rysunku pastelami Stanisława Głowackiego” (DIX).

Wydał trzy indywidualne zbiory poezji: „Studium Myśli” (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów 2000 r.), „Studium Trwania” (LGL 2002 r.) i „Wiersze wybrane” (LGL 2003 r.). Jest współautorem publikacji o Skępem pt. „Skępe w rysunku pastelami Stanisława Głowackiego” oraz „Kapliczki i krzyże gminy Skępe”.

Odbył wiele spotkań autorskich na terenie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej m. in. w Czernikowie, w Lipnie, w Dobrzyniu nad Wisłą, we Włocławku, w Lubaniu, w Wielgiem.

Miejscem twórczych poszukiwań poety jest życie ludzkie, człowiek jako jednostka, jego problemy i wewnętrzne rozterki oraz czas, który przemija.

Jest pomysłodawcą i w ramach działań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem realizatorem corocznego konkursu poetyckiego imienia Gustawa Zielińskiego pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Jerzy Kowalski jest publicystą, społecznikiem i regionalistą.

Za społeczne zaangażowanie i pomoc Polskiemu Związkowi Niewidomych otrzymał wyróżnienie w roku 2005. Za pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kreowanie wizerunku nowoczesnej biblioteki w roku 2006 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, natomiast w roku 2007 otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń Polskiego Związku Niewidomych złotą honorową odznakę PZN.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony