Przejście do sekcji:

Treść strony: Władysław z Gielniowa

Władysław z Gielniowa

Władysław z Gielniowa (właściwie Jan z Gielniowa) żył w latach około 1440 - 1505. Urodził się w Gielniowie pod Przysuchą (Opolszczyzna). Zmarł w Warszawie. W latach 1501 - 1504 był przełożonym klasztoru ojców bernardynów w Wymyślinie, kaznodzieja, bernardyn, poeta (pisał w języku łacińskim i polskim), autor pieśni pasyjnej

pt. "Żołtarz Jezusowy".

Można o nim przeczytać w "Dziejach literatury polskiej" Juliana Krzyżanowskiego następujące słowa: "Produkcja pieśniowa w. XV była bardzo bogata. Kwitnęła ona po klasztorach męskich i kobiecych, zwłaszcza franciszkańskich, z zasady bezimienna, wyjątkowo bowiem tylko spotykamy nazwiska jej twórców, a i te niewiele nam mówią. Do twórców tych należał bernardyn warszawski, Ładysław z Gielniowa, zm. 1505, autor Żołtarza Jezusowego, starannie i pomysłowo ułożonej pieśni pasyjnej".

Przypisuje mu się autorstwo "Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny".

Zakonnik pracował nad budową murowanego klasztoru i był założycielem biblioteki klasztornej. Władysław z Gielniowa został patronem Warszawy. Kaplica w miejscowości Łąkie (gmina Skępe) nosi imię Władysława z Gielniowa.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony