Przejście do sekcji:

Treść strony: Zabytki

Skępski belweder

W czasach Gustawa Zielińskiego (1809 - 1881) w drugiej połowie XIX wieku między dworem a brzegiem jeziora pobudowany został piętrowy budynek z trójkondygnacyjną wieżą z przeznaczeniem na kilkunastotysięczną bibliotekę i miejsce pracy twórczej. Już w czasach Gustawa Zielińskiego nazywany był "Belwederem Skępskim". Takiego typu budowle są rzadko spotykane.

Poeta gromadził w nim nie tylko swój znaczny księgozbiór, ale także tworzył i wypoczywał. Położenie pałacyku otoczonego parkiem i wodami jeziora stwarzały doskonałe warunki do twórczej pracy.

Zwrócić należy uwagę na rozległe otoczenie dworu w czasach Gustawa Zielińskiego. Park ciągnął się na przestrzeni kilkuset metrów aż do gorzelni, posiadał wytyczone aleje, ozdobne krzewy i kwiaty, trawniki oraz okazałe drzewa. Aleja dojazdowa prowadząca od traktu głównego do dworu obsadzona była kasztanowcami. Na terenie parku w czasach poety rosło sześć potężnych cisów, z których pozostał jeden, dziś chroniony prawem jako zabytek przyrody.

W samym parku uwagę zwracało sześć lip. Jedną z nich uwiecznił poeta w wierszu "Do lipy". Lipa w parku Gustawa Zielińskiego, którą obdarzył on szczególnym sentymentem, została usunięta po pierwszej wojnie światowej ze względów bezpieczeństwa. Inne okazy usunięto z parku w Wiosce w latach drugiej wojny światowej. Większość obecnie rosnących drzew kasztanowca przy alei dojazdowej posadzona była po pierwszej wojnie światowej. Dziś sam park jest mocna przetrzebiony, choć można spotkać jeszcze kilkanaście zabytkowych drzew.

Po przekazaniu księgozbioru Gustawa Zielińskiego przez jego syna Józefa Towarzystwu Naukowemu Płockiemu pałacyk biblioteki został przez rodzinę zaniedbany. Trudności finansowe stały się powodem wystawienia go na sprzedaż. Część parterowa, najbardziej zniszczona została rozebrana, a cegłę z rozbiórki kupił Bronisław Błaszczyk, który wzniósł z niej dom mieszkalny znajdujący się obecnie w Wymyślinie przy ulicy Klasztornej 64. Wieżę pozostawiono umieszczając w niej biuro majątku.

Po drugiej wojnie światowej od 1953 r. spełniała ona rolę wieży ciśnień. W latach siedemdziesiątych została rozebrana, a dziś na jej miejscu rosną drzewa i krzewy.

W parku w Wiosce istniał piękny kompleks architektoniczno - przyrodniczy.

Przejdź do początku strony