Przejście do sekcji:

Treść strony: Zabytki

Drewniane domy

Zabytkowe domy

Wiele drewnianych zabudowań bezpowrotnie zniknęło (najczęściej strawił je pożar lub uległy zniszczeniu). Na ziemi dobrzyńskiej przeważała zabudowa drewniana stopniowo wypierana przez murowaną. Najstarsze drewniane domy były najczęściej jednotraktowe z sienią i izbą w układzie amfiladowym.

Później budowano domy półtoratraktowe i dwutraktowe. Często posiadały podcień szczytowy lub narożnikowy. Były budowlami o konstrukcji zrębowej. Dominowały dwuspadowe dachy.

Ciekawą konstrukcją jest dom przy ulicy Klasztornej (własność prywatna) zbudowany metodą sumikowo - łątkową (rzadziej występującą na ziemi dobrzyńskiej).

Wróć

Przejdź do początku strony