Przejście do sekcji:

Treść strony: Zabytki

Cmentarz

Skępska nekropolia

Pod koniec XIX wieku założono w Skępem cmentarz parafialny. Całość jest ogrodzona niskim parkanem z polnego kamienia. Od strony wschodniej i zachodniej znajdują się w murze dwie bardzo wąskie furtki. Od strony północnej wchodzi się na cmentarz przez neogotycką bramę z ostrołukową arkadą. Brama wykonana z czerwonej cegły została zbudowana w pierwszych latach XX wieku.

Po jej obu stronach symetrycznie pobudowano furty. Na cmentarzu grzebalnym znajduje się wiele ciekawych grobowców. Szczególną uwagę warto zwrócić na kaplicę grobową rodziny Bieniewiczów zbudowaną w końcu XIX wieku. Budowla została wzniesiona na planie koła. Ozdobiono ją prostokątnym ryzalitem (ryzalit jest wysuniętą częścią fasady budynku tworzącą z nim całość od fundamentów, usytuowaną pośrodku lub w narożach elewacji).

Przejdź do początku strony