Przejście do sekcji:

Treść strony: Powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia o:

  • ważnych wydarzeniach w gminie,
  • imprezach kulturalnych i sportowych,
  • zebraniach wiejskich,
  • terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych,
  • nadchodzących zagrożeniach (np. wichury, gwałtowne burze),
  • bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach itp.,

wyślij wiadomość SMS pod numer 661 005 126 o odpowiedniej treści.

Treść wiadomości SMS w zależności od rejonu, którego dotyczą powiadomienia
 L.p. Rejon Treść SMSa
1 Miasto Skępe 000
2 Sołectwo Boguchwała 001
3 Sołectwo Czermno 002
4 Sołectwo Franciszkowo 003
5 Sołectwo Huta 004
6 Sołectwo Jarczewo 005
7 Sołectwo Likiec 006
8  Sołectwo Lubówiec 007
9 Sołectwo Łąkie 008
10 Sołectwo Ławiczek 009
11 Sołectwo Moczadła 010
12 Sołectwo Sarnowo 011
13 Sołectwo Rumunki Skępskie 012
14 Sołectwo Wioska 013
15 Sołectwo Wólka 014
16 Sołectwo Żagno 015
17 Sołectwo Żuchowo 016

Treść sms-a musi być w pełni zgodna z podanym wykazem. Przesłanie wiadomości z dodatkowymi znakami (spacja lub dodatkowe kropki, inne znaki) lub nie wpisanie kropki pomiędzy wskazanymi wyrazami, skutkować będzie niezarejetrowaniem się w systemie.

Płacisz jak za zwykłego sms-a, zgodnie ze swoim planem taryfowym. Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez Urząd Miasta i Gminy Skępe

W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając wiadomość SMS o treści: NAZWA_KANAŁU.STOP (np. 000.STOP) pod numer 661 005 126.

Otrzymywanie wiadomości o zobowiązaniach finansowych na rzecz Miasta i gminy Skępe wymaga złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu CP-SMS. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości, których chęć otrzymywania wyrażona została w formie pisemnej musi również zostać złożona w takiej samej postaci.

Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.

Przejdź do początku strony