Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

  • Loga programów wsparcia

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Krótki opis projektu:

W ramach projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” planuje się modernizację istniejącej części przedszkola oraz pozostałej części budynku z przeznaczeniem na przedszkolne cele edukacyjne. W efekcie powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 843,05 m2. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie obiektu związane zarówno z celami dydaktycznymi, jak i obsługą obiektu. Obiekt znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu parkowego, bogatego w tereny zielone oraz położonego nad Jeziorem Skępskim Wielkim, a zatem wraz otoczeniem stanowi doskonałe miejsce dla swoistego centrum przedszkolnego, w którym najmłodsi mieszkańcy gminy znajdą fachową i troskliwą opiekę. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt na 100 miejsc przedszkolnych, z czego 50 będą to miejsca nowoutworzone. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter długofalowy, a realizacja projektu przyniesie pozytywne skutki dla beneficjenta i użytkowników.

Cel projektu:

Celem projektu jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane efekty:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 szt.,

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.] – 1 szt.,

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] – 100 osób,

Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 50 osób,

Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 50 osób.

Wartość projektu:

1 868 554,60 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

365 999,80 zł.

Wkład budżetu państwa:

178 627,45 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,

Kod i nazwa działania: RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną,

Kod i nazwa poddziałania: RPKP.06.03.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Wróć

Przejdź do początku strony