Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

 • Loga programów wsparcia

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich Miasta i Gminy Skępe (miejscowości Wólka, Likiec, Szczekarzewo, Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz) dostępu do lepszej jakości usług uzdatniania i dostawy wody.

Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa realizowanej operacji: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Lokalizacja: miejscowość Wólka, sołectwo Wólka, Miasto i Gmina Skępe.

Okres realizacji: marzec 2018 r.  –wrzesień 2018 r.

Zakres rzeczowy:

 1. Wykonanie fundamentu pod zbiorniki retencyjne;
 2. Wykonanie odstojnika wód popłucznych;
 3. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody;
 4. Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu;
 5. Wykonanie robót instalacyjnych stacji;
 6. Wykonanie rurociągów zewnętrznych;
 7. Wykonanie zbiorników retencyjnych;
 8. Prace budowlane przy studni głębinowej nr 2;
 9. Wykonanie układów sterowania;
 10. Wykonanie instalacji elektrycznej;
 11. Wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego;
 12. Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przygotowanie instrukcji.

Ogółem koszt operacji: 2.331.588,70 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 979.901,00 zł.

Wróć

Przejdź do początku strony