Przejście do sekcji:

Treść strony: Fundusze zewnętrzne

  • Loga programów wsparcia

Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu zapewnienie dojazdu o podwyższonym standardzie do centrum gminy oraz zapewnienie mniej czasochłonnego dojazdu do Płocka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,458 km.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Nazwa realizowanej operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem.

Lokalizacja: miejscowość Skępe, Miasto i Gmina Skępe.

Okres realizacji: marzec 2020 r.  – lipiec 2020 r.

Zakres rzeczowy:

  1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe (m.in. roboty pomiarowe, opracowanie projektu organizacja ruchu, ułożenie rur osłonowych w rowach kablowych),
  2. Roboty ziemne,
  3. Roboty w zakresie wykonania elementów obramowania jezdni, chodników i zjazdów,
  4. Roboty w zakresie wykonania jezdni,
  5. Prace w zakresie terenów zielonych,
  6. Roboty w zakresie poboczy i rowów,
  7. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej;
  8. Prace wykończeniowe.

Ogółem koszt operacji: 606.107,39 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 331.362,00 zł.

Wróć

Przejdź do początku strony