Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

  • RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie następujących dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe:

- ulica Przemysłowa w Skępem – dł. drogi 360 m;

- ulice Rynek i Dobrzyńska w Skępem – dł. drogi 477 m;

- ulica Dworcowa w Skępem – dł. drogi 440 m;

- ulica Wrzosowa w Skępem – dł. drogi 190 m;

- ulica Ogrodowa w Skępem – dł. drogi 280 m;

- ulica Kolejowa w Skępem – w zakresie systemu kanalizacji deszczowej – dł. systemu 250 m;

- ulica Kujawska w Skępem – w zakresie systemu kanalizacji deszczowej – dł. systemu 363 m;

- droga gminna Kierz – Narutowo – dł. drogi ok. 999 m;

- droga gminna w miejscowości Kukowo – dł. drogi ok. 1350 m;

Zadanie przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej na każdej ze wskazanych dróg na istniejących lub wykonanych w ramach zadania podbudowach, zaś w przypadku ulic Kolejowej i Kujawskiej w Skępem wykonanie systemu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w miejscu prowadzenia robót.

Wartość zadania:

7 427 492,71 zł.

Wartość dofinansowania:

7 056 118,07 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony