Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska

  • Tablica informacyjna

Nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Skępe (część ulicy Polnej) oraz Wioska.

System kanalizacji projektowany do obsługi terenów objętych zadaniem.

Zestawienie długości rurociągów i przepompowni:

- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – Ø200 – L=4281,5m

- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – Ø90 - L=1022,0m

- przepompownie ścieków – kpl. 4

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø160, ΣL=464,0m (szt. 149)

- przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej Ø200, ΣL=72,5m (szt. 13).

Wartość zadania:

5 188 001,10 zł.

Wartość dofinansowania:

4.928.601,04 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony