Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności

 • logo_UdSC

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje o zmianach w ustawie z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

 

 • Praca dla obuwateli ukrainy

ВАЖЛИВО! До уваги громадян України!

КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГДАНСЬКУ

ініціює ВИЇЗНІ КОНСУЛЬСЬКІ ОБСЛУГОВУВАННЯ громадян України

у Поморському, Західнопоморському, Куявсько-Поморському та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

 

В рамках виїзних консульських обслуговувань громадяни України зможуть звернутися з питань:

 • продовження строку дії закордонного паспорта,
 • внесення інформації про дитину до паспортного документа батьків,
 • видачі довідок, що посвідчують особу,
 • взяття на консульський облік,
 • надання консультацій з консульських питань, які виникають у громадян України, які прибули до Республіки Польща з України в умовах війни

 

Прийом громадян України здійснюється у порядку живої черги.

З переліком документів, які необхідно подавати для вчинення вищезазначених консульських дій можна ознайомитися на сайті Консульства України в Гданську

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wszystkie osoby, które wsparły uchodźców Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosownego wniosku w swoim urzędzie gminy. Składając wniosek należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, złożyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych, jak i że w związku z pomocą danym osobom z Ukrainy nie otrzymano już wcześniej żadnego świadczenia, ani że pomoc im nie jest udzielana odpłatnie, np. że Ukraińcy nie płacą czynszu najmu. Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby). Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu, na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia. Obecność uchodźców w urzędzie nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej, w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. Formularz wniosku o 40 zł świadczenia za pomoc Ukraińcom można wypełnić w domu na komputerze, wydrukować, podpisać „odręcznym podpisem” i zanieść do gminy albo wysłać pocztą.

 

ZUS: Od dziś działa infolinia dla obywateli Ukrainy

Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

 • Przechwytywanie

Szanowni Państwo,

 1. W chwili obecnej główny ciężar pomocy uchodźcom spoczywa na organizacjach pozarządowych i wolontariuszach z województw nadgranicznych: Lubelskiego i Podkarpackiego. Często pomagają oni po kilkanaście godzin dziennie, dlatego też APELUJEMY do organizacji z naszego województwa o PILNE WSPARCIE w postaci WOLONTARIATU właśnie w tamtym rejonie. Wasz przyjazd na kilka dni to ogromne wsparcie w tym najtrudniejszym okresie.

Zainteresowane organizacje i wolontariuszy prosimy o kontakt z koordynatorami na terenie województw nadgranicznych – pozwoli to skierować Waszą pomoc na najbardziej potrzebujące wsparcia odcinki.

 1. Prosimy o przemyślane wysyłanie transportów darów zarówno na granicę jak i na teren Ukrainy. Starajcie się przekazywać tam tylko ten asortyment który jest w chwili obecnej potrzebny, a rzeczy które mogą być potrzebne na później (np. ubrania) postarajcie się przechować i przekazywać wtedy gdy będą potrzebne.
 2. Przypominamy że aktualnie obowiązuje uproszczona procedura dla ciężarowych konwojów humanitarnych przekraczających granicę. Rekomendujemy jednak żeby zarówno w zakresie transportu na Ukrainę jak i transportu krajowego starać się łączyć i sieciować tworząc koalicje transportowe. Obsługa 1 TIRA jest znacznie szybsza niż 10 busów lub 50 samochodów osobowych. Więcej informacji tutaj: https://pomagamukrainie.gov.pl/konwoj
 3. Nie zapominajmy o zwierzętach które trafiają do nas z Ukrainy – potrzebne są dla nich zarówno jedzenie, akcesoria jak i transportery. Zachęcamy do włączenia się do akcji pomocy zwierzętom i wsparcie organizacji, które w chwili obecnej prowadzą już akcję pomocy tym zwierzętom. Więcej informacji na załączonej grafice.
 4. W załączeniu przesyłamy listę bieżących potrzeb zebraną przez Komitet ds. Pożytku Publicznego. Jeśli Wasza organizacja jest w stanie w jakiś sposób pomóc w rozwiązaniu tych problemów – zachęcamy do kontaktu ze wskazanymi podmiotami.
 • Wykaz telefonów organizacji pomagającym zwierzętom
 • ulotka informacyjna
 • ulotka informacyjna
 • ulotka informacyjna

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż firma PwC uruchomiła bezpłatną infolinię w języku ukraińskim z informacjami w przypadku pytań związanych z legalizacją pobytu, pracą, podatkami, opieką zdrowotną i tranzytem do innych krajów UE (+48 519 062 999).

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
•    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
•    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

W załączeniu przekazujemy ulotki do wydrukowania lub powielania w Państwa kanałach social mediowych lub na stronach www.

Treść komunikatu po ukraińsku:

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

 • ulotka informacyjna
 • Szukasz ratunku przed wojną
 • Informacja w języku ukraińskim
 • Czerwone sesrce, w tle flaga Ukrainy

Szanowni Państwo!

Prosimy Mieszkańców posiadających możliwość zakwaterowania i wyrażających gotowość do zapewnienia lokum uchodźcom z Ukrainy o zgłaszanie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem do gminnego Koordynatora ds. uchodźców z Ukrainy – Dariusza Zalewskiego, telefon kontaktowy: 542878553, 504619054, e-mail: d.zalewski@skepe.pl

 • #solidarnizukrainą

Razem dla Ukrainy !!!

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie Miasta i Gminy Skępe został uruchomiony punkt zbiórki darów dla Ukrainy, mieszczący się w M-GOK w Skępem (budynek remizy OSP) w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1. Punkt będzie otwarty również w najbliższą sobotę, tj. 05 marca 2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00.

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie Miasta i Gminy Skępe został uruchomiony punkt zbiórki darów dla Ukrainy, mieszczący się w M-GOK w Skępem (budynek remizy OSP) w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1.
Zbiórka od dnia 1 marca 2022 r. – poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 9:00 do 15:00, wtorki – godz. 9:00 – 17:00 tel. kontaktowy: 695-500-701.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)
Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku:
talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!
Inne:
zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece,
zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne
: (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności.

UWAGA!!! Przyjmowane będą wyłącznie produkty i rzeczy nowe;  produkty żywnościowe, środki czystości z długim terminem ważności.

Przejdź do początku strony