Przejście do sekcji:

Treść strony: Zakup węgla

Sprzedaż końcowa preferencyjnego paliwa stałego

Informacja  dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe o sprzedaży końcowej preferencyjnego paliwa stałego

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1700 zł/1 tonę dla gospodarstw domowych.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć bez ograniczeń wagowych węgiel w preferencyjnej cenie 1700 zł brutto za tonę w następujących transzach:

  • do 30 czerwca 2023 r. – można będzie nabyć bez ograniczeń wagowych węgiel,

Miasto i Gmina Skępe będzie dokonywała sprzedaży węgla wg. posiadanego na składzie surowca.

Miasto i Gmina Skępe będzie prowadzić sprzedaż w ramach umowy z  podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą handlu paliwami stałymi: Firma Handlowo-Usługowa Cezary Wojciechowski.

Wnioski można składać od dnia 4 maja 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem (pok. nr 16 I piętro),  w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym poprzez platformę ePUAP.

Przejdź do początku strony