Przejście do sekcji:

Treść strony: Zakup węgla

Dyżur w Urzędzie

  • INFORMACJA dyżur

Informacja

Uprzejmie informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Skępe,
iż w dniu 12 listopada 2022 r. (sobota)
w godzinach 9.00 – 15.00

będzie pełniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem
dyżur przyjmowania wniosków
o zakup preferencyjny paliwa stałego

Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł dla gospodarstw domowych

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz nie nabyła wcześniej opału w preferencyjnej cenie. Oznacza to, że możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości przysługującego limitu. Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę w następujących transzach:

  • do 31 grudnia 2022 r. – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału.

Gmina będzie prowadzić sprzedaż w ramach umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą handlu paliwami stałymi: Firma Handlowo-Usługowa Cezary Wojciechowski.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem (sala nr 12 I piętro),  w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym poprzez platformę ePUAP.

Przejdź do początku strony