Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Kolejna ważna inwestycja do realizacji!

W dniu 06.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Kurda oraz Wiceprezesa Zarządu Stanisława Detmera, której przedmiotem jest „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe”. Inwestycja, której zakończenie przewidziane zostało na połowę przyszłego roku obejmie przebudowę ulicy Stolarskiej, odwodnienie na ulicy Dobrzyńskiej w Skępem, ul. Krótkiej i Rynek w Józefkowie, ulicy Centralnej w Łąkiem. Ponadto przebudowie zostanie poddana droga w miejscowości Jarczewo, droga na trasie Wólka – Likiec, drogi w miejscowościach: Zajeziorze, Moczadła i Boguchwała. Wartość zawartej umowy to 5,2 mln zł, z czego kwota 4,9 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Roboty rozpoczną się w momencie pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych oraz uregulowania przez Wykonawcę wszelkich kwestii formalnych przewidzianych ustawą Prawo budowlane pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac.

  • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda oraz Stanisław Detmer podpisują umowę.
  • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda oraz Stanisław Detmer.
Przejdź do początku strony