Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o STYPENDIUM DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH z terenu Miasta i Gminy Skępe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych o stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Formą pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży jest stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza terenem Miasta i Gminy Skępe, zamieszkująca na stałe na terenie Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Prawo ubiegania się o stypendium:

1) naukowe I stopnia ma zwycięzca konkursu, olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

2) naukowe II stopnia ma finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

3) naukowe III stopnia - ma finalista konkursów na szczeblu powiatowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

4) sportowe I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski oraz w zawodach na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) w dyscyplinach olimpijskich;

5) sportowe II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski oraz od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich w dyscyplinach olimpijskich;

6) sportowe III stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach województwa w dyscyplinach olimpijskich;

7) artystyczne I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich;

8) artystyczne II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów wojewódzkich;

9) artystyczne III stopnia ma zwycięzca od 4 do 6 miejsca konkursów wojewódzkich.

Stypendium przyznawane jest na wniosek.

Przykładowy wniosek do pobrania.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej.

Wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, sekretariat p. nr  5

Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Przejdź do początku strony