Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Stypendia Burmistrza rozdane!

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe przyznane!

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 32 stypendia – 8 naukowych,
5 sportowych i 19 artystycznych, w tym 26 stypendiów I stopnia, 5 stypendiów II stopnia oraz 1 stypendium III stopnia.
Komisja zaopiniowała negatywnie
3 wnioski,
wobec tego Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił przyznania
3 stypendiów
(2 stypendiów naukowych i 1 stypendium artystycznego, które zostało złożone podwójnie dla jednego ucznia).

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 6 stypendiów I stopnia, 2 stypendia II stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 2 stypendia I stopnia, 2 stypendia II stopnia i 1 stypendium III stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano: 18 stypendiów I stopnia, 1 stypendium II stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się
21 października 2023 r. (sobota), o godz. 11.00 podczas gali, która w tym roku odbędzie się
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem (budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem).
Zapraszamy!

Cykliczne 

2019 Copyright  Miasto i Gmina Skępe

Wróć

Przejdź do początku strony