Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Bakteria grupy coli!

Aktualizacja na dzień 30.10.2023 r.

Uwaga mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją PPIS w Lipnie woda z wodociągu w Kukowie może być znowu używana w pełnym zakresie do spożycia przez ludzi.


Aktualizacja na dzień 27.10.2023 r.

KOMUNIKAT !

Nawiązując do komunikatu w sprawie dowożenia wody przydatnej do spożycia beczkowozem, poniżej podajemy numery telefonów osób dowożących wodę, do których należy zgłaszać bezpośrednio potrzeby wody danego gospodarstwa:

667- 688- 285

607- 697- 488


KOMUNIKAT !

W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 PPIS w Lipnie z dnia 26.10.2023 r. informującego  o tym, iż woda z Wodociągu Publicznego w Kukowie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, iż  do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami spełniającymi  normy zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r  w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294 ) woda  dobrej jakości będzie dowożona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy beczkowozami oraz rozlewana do pojemników tzw. mauzerów (woda zdatna do spożycia po przegotowaniu).

Ustalono trzy stałe punkty w następujących miejscach:

  1. Czermno Szkoła,
  2. Huta remiza,
  3. Gorzeszyn - Kukowo (obok zabudowań Pana Potębskiego Kazimierza).

W pozostałych miejscowościach woda będzie dowożona na bieżąco  beczkowozem w dniu dzisiejszym do godzin wieczornych, w następnych dniach  od rana do wieczora.

Jednocześnie informuję, iż Burmistrz niezwłocznie podejmie działania naprawcze poprzez intensywne płukanie sieci oraz chlorowanie w celu jak najszybszego uzyskania wody dobrej jakości w Wodociągu Publicznym w Kukowie (Stacja SUW w Boguchwale).

Na dzień jutrzejszy to jest 27.10.2023 r. zlecono powtórne badanie wody wykonywane przez akredytowane laboratorium w Rypinie.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy mieszkańców.

  • Komunikat dotyczący zaleceń wykrycia bakterii grupy coli
  • Komunikat nr 2 z dnia 30.10.23r. WP Kukowo
  • Komunikat 30.10.2023 r.
Przejdź do początku strony