Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2024

Przebudowa dróg!

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski zawarł umowy z trzema Wykonawcami tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna, ROADBUD sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia oraz konsorcjum skępskich firm Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki i Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta.

W podpisaniu umów ze strony Wykonawców uczestniczyli odpowiednio: Milena Grabowska, Bartosz Piotrowski oraz Piotr Redecki i Andrzej Cyta.

Przedmiotem zawartych umów jest przebudowa następujących dróg na terenie naszej gminy:

- ulica Dworcowa w Skępem (nawierzchnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej)

- ulica Przemysłowa w Skępem (nawierzchnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, odwodnienie)

- ulica Wrzosowa w Skępem (nawierzchnia z kostki betonowej)

- ulica Ogrodowa w Skępem (nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie)

- ulice Dobrzyńska i Rynek w Skępem (nawierzchnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, odwodnienie)

- ulice Kujawska i Kolejowa w Skępem (odwodnienie wraz z częściowym odtworzeniem istniejącej nawierzchni)

- część drogi Kierz – Narutowo (nawierzchnia asfaltowa)

- droga Kukowo – granica gminy (nawierzchnia asfaltowa)

Wartość tych inwestycji to ok. 8 mln zł, z czego ponad 7 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne.

Inwestycje te z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

  • Piotr Wojciechowski i Milena Grabowska podpisują umowy
  • Piotr Wojciechowski i Milena Grabowska
  • Piotr Wojciechowski i Bartosz Pietrowski podpisują umowy podpisują umowy
  • Piotr Wojciechowski, Bartosz Pietrowski i Adam Godlewski
  • Piotr Wojciechowski i Piotr Redecki podpisują umowy podpisują umowy
  • Piotr Wojciechowski, Piotr Redecki, Andrzej Cyta i Adam Godlewski
Przejdź do początku strony