Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2024

  • Logotyp Senior+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do ośrodka wsparcia — Domu ”Senior+” w Łąkiem

Zapraszamy seniorki i seniorów, którzy ukończyli 60-ty rok życia do aktywnego spędzenia czasu wolnego w naszym domu. Ośrodek wsparcia przewidziany jest dla grupy 30 osób, mieszkańców naszej gminy. Mamy obecnie kilka wolnych miejsc !!!

Zapewniamy możliwość udziału w różnych formach aktywności fizycznej, umysłowej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę,

- gorący posiłek,

- zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki, itp.),

- terapię zajęciową, zajęcia z animatorem (terapię ogrodniczą, artystyczne, itp.),

- zajęcia usprawniające ruchowo (nordic walking, spacery, itp.),

- zajęcia rekreacyjne (organizowanie wycieczek, ogniska, itp.),

- współpracę z instytucjami, imprezy kulturalne, mające wpływ na poprawę życia seniorów, stworzenia warunków do integracji i solidarności wewnątrzpokoleniowej oraz międzypokoleniowej.

- korzystanie z usług fizjoterapeuty.

Szczegółowe informacje dot. w/w placówki oraz rekrutacji można uzyskać
u pracowników socjalnych w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Skępem ul. Dworcowa 9,  tel.  54 306 75 76

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do początku strony