Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2024

Dopłaty dla roników - „Dobrostan zwierząt”

INFORMACJA

Miasto i Gmina Skępe informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

¾    250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,

¾    130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

Do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp. Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1 % z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 r. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

   Szczegółowe informacje dostępne na https://qmpsystem.eu/

  

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rafał Gołębiewski

 

Przejdź do początku strony