Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2024

Dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Skępe

Miasto i Gmina Skępe w ramach konkursu Cyberbezpieczny Samorząd z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskała 350 tysięcy (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez wkładu własnego na realizację różnorodnych inwestycji w trzech kluczowych obszarach wsparcia: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST). Poprzez usprawnienie odporności oraz umiejętności efektywnego przeciwdziałania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

  • Plakat dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny Samorząd
Przejdź do początku strony