Przejście do sekcji:

Treść strony: Jankowski Czesław

Czesław Jankowski (1896 - 1940)

Czesław Jankowski był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie. Zdał maturę w 1924 r. Był nauczycielem muzyki. W okresie międzywojennym pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry strażackiej w Skępem.

W latach 1937 - 1939 uczył śpiewu i muzyki w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Wymyślinie.

17 X 1939 r. - tak jak inni nauczyciele - został zwołany przez niemieckiego inspektora szkolnego na konferencję do Lipna, a następnie aresztowany przez Niemców i wywieziony do Włocławka, a z Włocławka do Hohenbruch na terenie Prus Wschodnich. W styczniu 1940 r. nauczyciele z powiatu lipnowskiego mający nazwiska od A do N zostali przewiezieni do obozu w Mauthausen - Gusen do pracy w kamieniołomach grafitu.

Czesław Jankowski zginął w obozie 22 XII 1940 r.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony