Przejście do sekcji:

Treść strony: Kościelecki Mikołaj

Mikołaj Kościelecki (ok. 1410 - 1479)

Mikołaj Kościelecki herbu Ogończyk urodził się około 1410 roku. Był synem Janusza wojewody inowrocławskiego i starosty dobrzyńskiego. Po ojcu odziedziczył dobra na Kujawach. W 1445 roku za pozwoleniem króla Kazimierza Jagiellończyka lokował miasto Skępe. W przywileju lokacyjnym napisał: "Chcąc przyprowadzić do dobrych użytków dziedzictwo swoje koło jeziora zwanego Święte, za przyzwoleniem Najjaśniejszego Króla, Nowe Miasto, na nowym siedlisku ustanowić i założyć." W swoich posiadłościach wprowadzał gospodarkę folwarczną. Był kasztelanem inowrocławskim, potem starostą dobrzyńskim. Mikołaj Kościelecki zmarł w 1479 roku.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony