Przejście do sekcji:

Treść strony: Antoni Tężycki

Antoni Tężycki

Antoni Tężycki urodził się 31 maja 1911 roku w Skępem. Zmarł w Skępem. Początkowo uczył się w rodzinnej miejscowości, potem w Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie. Zdał maturę w 1932 r. W latach 1933 - 1934 odbył służbę wojskową ucząc się w Szkole Podchorążych Rezerwy w Brodnicy. Szkoła Podchorążych Rezerwy kształciła kandydatów na oficerów rezerwy. Do służby - trwającej jeden rok - powoływano absolwentów szkół średnich lub studiów wyższych. Żołnierze posługiwali się tytułem szeregowego z cenzusem. Ich szkolenie kończyło się egzaminem. Absolwent otrzymywał stopień kaprala i tytuł podchorążego. Drugim okresem służby była praktyka dowódcza w jednostce wojskowej. Po jej zakończeniu oficerów zwalniano do rezerwy. Taką szkołę przed II wojną ukończyło wielu absolwentów ówczesnego Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.

W latach 1935 - 1939 był nauczycielem jednoklasowej szkoły powszechnej w powiecie płockim w miejscowości Zdziar Wielki.

Zaangażował się w ruch oporu w czasie II wojny światowej. Po wyzwoleniu zajął się organizacją Szkoły Podstawowej w Skępem. Został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, a następnie przez szereg lat (1948 - 1972) pracował w Szkole Podstawowej w Fabiankach.

Swój czas poświęcał malowaniu. Malował realistyczne pejzaże, martwą naturę, portrety patronów szkół, sceny batalistyczne i rodzajowe. Od 1970 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Nieprofesjonalnych we Włocławku. Brał udział w plenerach malarskich. Wielokrotnie prezentował swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Społecznik.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony