Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Spotkanie z przedstawicielami Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy

W dniu 29.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego z przedstawicielami Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy (Związek OSP RP) – Mariuszem Bujanowskim, Januszem Nowakowskim i Wiesławem Wojciechowskim. Oprócz rozmowy dotyczącej planów dzielności na najbliższe miesiące sędziowie złożyli na ręce Burmistrza podziękowania za dofinansowanie zakupu strojów sędziowskich dla 5 sędziów z naszego regionu.

 • Na zdjęciu od lewej Janusz Nowakowski, Piotr...

Akcja szczepienia lisów

 • Komunikat szczepienie lisów
 • Plakat szczepienie lisów

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Przymrozki/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 41.


 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 42.

Informacja dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA

dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe przyjętym Uchwałą Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r., poz. 6606) przypominam o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skępe. Jeśli właściciel nieruchomości narusza powyższy obowiązek podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę [art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 2519, ze zm.)]. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż stawki opłat w przypadku prawidłowej segregacji odpadów są niższe.

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE

Piotr Wojciechowski

Jarmark Wielkanocny 2023

 • Plakat Jarmark Wielkanocny 2023

Dzień Sołtysa

15 marca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski, Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz oraz Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu Magdalena Elwertowska podczas okolicznościowego spotkania złożyli Sołtysom z gminy Skępe serdeczne życzenia i podziękowania za efektywną współpracę z samorządem i zaangażowanie w codzienną działalność dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Burmistrz wraz z Przewodniczącym przypomnieli o ważnej roli, jaką pełnią Sołtysi. W imieniu władz samorządowych życzyli wytrwałości, serdeczności od przyjaznych ludzi, a przede wszystkim zdrowia.

 • Zdjęcie grupowe gości z okazji Dnia Sołtysa
 • Zdjęcie gości z okazji Dnia Sołtysa
 • Zdjęcie grupowe gości z okazji Dnia Sołtysa

Rekrutacja do projektu EFS

 • Plakat rekrutacja do EFS

Konkurs Wielkanocny 2023

 • Plakat konkurs Wielkanocny 2023

Obowiązkowy podatek od posiadanego psa

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. opłata od posiadania psa wynosi 15 zł rocznie od jednego psa.

Link do uchwały Miasta i Gminy Skępe: Uchwała XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Kiedy NIE płacisz za posiadanie psa:

Nie płacisz za 1 psa – jeśli masz:

 • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa.

Nie płacisz za 1 lub 2 psy jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Jak można dokonać opłaty za posiadanie psa:

 • w Bank Spółdzielczy przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
 • przelewem na wskazane konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta, sołtysa).

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • Plakat uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zbiórka folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W związku z powyższym, rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku do 27.03.2023 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 16.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16 oraz poniżej do pobrania w załączniku w formacie .pdf.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe , pok. 16 lub pod nr 54 2878557- Iwona Pawłowska

Burmistrz  Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 14.03.2023 do godz. 24:00 dnia 14.03.2023

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 36.

Przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy!

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 14.03.2023 r. od godz. 12.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Kolejowej, Zabłotnej, Ogrodowej, Ogrodniczej oraz części ulicy Mikołaja Kościeleckiego. Ponadto mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody na ulicy Al. 1 Maja. Okresowo jakość wody może ulec pogorszeniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 • Dzień Sołtysa 2023

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W dniu 09.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowy z organizacjami pozarządowymi wybranymi do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży realizować będzie Uczniowski Klub Sportowy „Skompensis”, który podczas podpisania umowy reprezentowali Prezes Zarządu Justyna Grąbczewska oraz Skarbnik Piotr Lewandowski. Wysokość przyznanego wsparcia to 70 tys. zł.

Z kolei beneficjantem konkursu w ramach zadania z zakresu obejmującego ochronę zwierząt została Fundacja dla zwierząt „TIM – Troska i miłość”, w imieniu której umowę zawarli Prezes Fundacji Mirosława Radzewicz oraz Wiceprezes Fundacji Lech Radzewicz. W tym przypadku wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 15 tys. zł.

Jesteśmy przekonani, że przyznane dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój działalności sportowej prowadzonej przez klub i przyczyni się do upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży objętej wsparciem, a także ułatwi przedstawicielom fundacji pomoc zwierzakom, którym zapewniają schronienie.

Życzymy owocnej realizacji zadań!!!

 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna...
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna...
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Mirosława...
 • Piotr Wojciechowski, Justyna Grąbczewska oraz Lech...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński

Czas obowiązywania: od godz. 03:00 dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00 dnia 10.03.2023r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 32.

 Roman Brzuchalski

Kolejna ważna inwestycja do realizacji!

W dniu 06.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Kurda oraz Wiceprezesa Zarządu Stanisława Detmera, której przedmiotem jest „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe”. Inwestycja, której zakończenie przewidziane zostało na połowę przyszłego roku obejmie przebudowę ulicy Stolarskiej, odwodnienie na ulicy Dobrzyńskiej w Skępem, ul. Krótkiej i Rynek w Józefkowie, ulicy Centralnej w Łąkiem. Ponadto przebudowie zostanie poddana droga w miejscowości Jarczewo, droga na trasie Wólka – Likiec, drogi w miejscowościach: Zajeziorze, Moczadła i Boguchwała. Wartość zawartej umowy to 5,2 mln zł, z czego kwota 4,9 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Roboty rozpoczną się w momencie pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych oraz uregulowania przez Wykonawcę wszelkich kwestii formalnych przewidzianych ustawą Prawo budowlane pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac.

 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda...
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda...

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2023

Ruszają pierwsze remonty dróg!

W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Burmistrz — Piotr Wojciechowski wraz ze Skarbnikiem — Małgorzatą Majerską zawarli umowę z Piotrem Redeckim ze Skępego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Komunalne i Transportowe, której przedmiotem jest dostawa prawie 3 000 ton kruszywa.

Materiał ten zostanie przeznaczony na remont dróg gminnych. Kończący się okres zimowy był bardzo niekorzystny dla dróg, zarówno gruntowych, jak i asfaltowych. Częste opady deszczu, szybko topniejące opady śniegu oraz zmiany temperatury z ujemnej na dodatnią zniszczyły nawierzchnie ciągów komunikacyjnych. Dlatego też w najbliższym czasie ruszą prace związane z wyrównywaniem nawierzchni dróg oraz utwardzaniem ich kruszywem. Jest to bardzo duże wyzwanie, gdyż długość dróg gminnych wynosi prawie 250 km, a każda z nich po okresie zimowym wymaga mniejszej lub większej interwencji. Wkrótce również ruszą prace budowlane związane z przebudową i naprawą innych dróg, m.in. w miejscowości Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec, Zajeziorze i Moczadła.

 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska oraz Piotr...

Zajęcia z robotyki i programowania LEGO

 • Ulotka zajęcia robotyka i programowanie LEGO

Przewodniki dla podatników rozliczających PIT

Drodzy podatnicy!

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok. W usłudze Twój e-PIT na naszych
podatników czekają zeznania przygotowane przez krajową administrację skarbową.
Informujemy, że na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/poradniki-niskie-
podatki/ opublikowane zostały przewodniki dla podatników:

Podręcznik Niskie podatki
Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali
podatkowej
Zasady rozliczania składnika ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez
przedsiębiorców.

Przypominamy, że wprowadzone w 2022 roku zmiany w systemie podatkowym nie wpływają na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnicy, będą składali PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczali się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Święto Dnia Kobiet

 • Plakat z okazji Dnia Kobiet w Skępem 2023

Przerwy w dostawie wody

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w dniach od 28 lutego 2023 r. ( wtorek ) do 2 marca 2023 r. ( czwartek ) w godz. 8.00-15.00 nastąpią przerwy w dostawie wody.

Dotyczy wszystkich miejscowości korzystających z wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Wólce:

Wólka, Szczekarzewo, Likiec, Turka, Sarnowo, Łąkie, Lubówiec, Franciszkowo, Radziochy, Jarczewo, Kierz, Narutowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie — wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: brak.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 28.

Roman Kalisz

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Wólce

 • Plakat Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej w Wólce

Ważna informacja skierowana do właścicieli budynków w związku z nadchodzącymi silnymi wiatrami

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.
Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.

Przypominamy szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt. 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 r. do godz. 13:00 dnia 18.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie — wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak.

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 26.

Piotr Smoliński

Umowa na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 14.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wraz ze Skarbnikiem Panią Małgorzatą Majerską zawarli umowę z firmą Auto Serwis Renault Pasikowski Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Pasikowskiego oraz Specjalistę ds. sprzedaży Pana Sławomira Kędzierskiego, której przedmiotem jest dostawa samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na mocy podpisanego dokumentu już wkrótce do Skępego trafi samochód Reanult Trafic przystosowany do przewozu 8 pasażerów, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany przez gminę do realizacji jej zadań oświatowych w zakresie dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych. Wartość pojazdu wynosi 207 tys. zł, a jego zakup jest możliwy, m.in. dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 103 tys. zł.

 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska, Tadeusz...
 • Uroczyste przekazanie podpisanych umów pomiędzy...

Badanie ankietowe w sprawie zapotrzebowania na mieszkania w regionie

 • Plakat badanie ankietowe w mieście Skępe

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym.

SIM "KZN-toruński" sp. z o.o. prowadzi obecnie analizę zapotrzebowania na lokale na wynajem w ramach przygotowania dokumentacji inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące ankiety znajdą Państwo pod linkiem poniżej:

https://kzn-torunski.pl/www/badamy-popyt-na-rynku-mieszkan-na-wynajem/

Link bezpośredni do ankiety znajduje się pod linkiem poniżej:

https://forms.gle/RbEzqGZHY4TNCiZe6

Bezpłatne badanie mamograficzne w Skępem

 • Plakat badanie mamograficzne w Skępem

Przekazania sprzętu pożarniczego z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Dnia 10 lutego 2023 roku na placu przed remizą OSP Skępe odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania sprzętu pożarniczego z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem otrzymała samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy NISSAN PICKUP, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Wiosce otrzymała łódź ratowniczą Marine wraz z silnikiem zaburtowym Suzuki.
W oficjalnym przekazaniu sprzętu ratowniczego udział wzięli: st. bryg. Marek Rusoń - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Aneta Jędrzejewska członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, st. bryg. Piotr Rutkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie, bryg. Jakub Politowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie, dh Zbigniew Agaciński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie, o. Ekspedyt Osiadacz -Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Zastępca Burmistrza – Krzysztof Jaworski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem, Janusz Kozłowski, Marcin Mierzejewski - Radny Rady Miejskiej w Skępem, Anna Olszewska – Inspektor ds. straży, Prezes OSP Skępe – Stanisław Błaszkiewicz, Prezes OSP Wioska - Daniel Szwajkowski oraz druhowie z obu jednostek OSP.
Posiadanie dodatkowego samochodu gaśniczego oraz łodzi ratowniczej z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z terenu miasta i gminy Skępe.
 • Uroczyste przekazanie kluczyków do sprzętu ratowniczego
 • Na zdjęciu od lewej Komendant Powiatowy PSP w Lipnie –...
 • Zdjęcie grupowe zaproszonych gości – na pierwszym planie ,...
 • Grupowe zdjęcie zaproszonych gości oraz przekazanego...
 • Przekazany sprzęt ratowniczy.

Szkolenia dla rolników

Szkolenie numer 1

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Wsparcie w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027”, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/463442593/register

Program szkolenia:

 • Obszary wspierane w Planie Strategicznym na lata 2023-2027                                    
 • Premie dla młodych rolników
 • Rozwój małych gospodarstw
 • Wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw rolnych

Szkolenie numer 2

Szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w roku 2023.

W związku z zupełnie nowymi warunkami ubiegania się o płatności.

Szczegółowe informacje dostępne na plakacie poniżej.

 

 • Plakat przedstawiający szkolenie dla rolników

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

 

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372  i 1834) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

 Link do PP Skępe        Link do PP Wioska

Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

             

                   

Link do SP Skępe     Link do SP Wólka    Link do SP Czermno

              

 

Komunikat o obowiązku dokonania zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Skępe, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, właściwego sołtysa bądź pobrać ze strony internetowej.
Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Wniosek zgłoszenia do wydruku formacie .pdf znajdą Państwo do pobrania poniżej:

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS

W ciągu niespełna dwóch dni rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, co objęło 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło

ich 22,2 tys.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od północy 1 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków

o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski można złożyć m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, czy przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do godziny 12, w czwartek, 2 lutego rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków na 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło ich 22,2 tys. na przeszło 37 tys. dzieci – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby złożyć wniosek 500+ przez bezpłatną aplikację mZUS wystarczy ściągnąć ją na swój telefon lub tablet i powiązać z PUE ZUS. Jest to łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to może on utworzyć wniosek na nowy okres świadczeniowy na podstawie poprzedniego wniosku. Pozwoli to automatycznie uzupełnić większość danych, a w razie potrzeby dane te można samodzielnie edytować przed wysłaniem.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie do 30 czerwca. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

Oprócz aplikacji mobilnej mZUS wniosek o 500+ można również przesyłać przez PUE ZUS, portal Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną w wybranych bankach.

Pierwsze wypłaty świadczenia na kolejny okres 2023/2024 ZUS zacznie wypłacać od czerwca.

Od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku będzie zależał termin wypłaty świadczenia. Jeśli kompletny wniosek wpłynie do ZUS w kwietniu i będzie prawidłowo wypełniony, to rodzic otrzyma pierwsze świadczenie za nowy okres jeszcze w czerwcu. Jeśli złoży wniosek

w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz

z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do

30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023 r.

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 23.

Roman Brzuchalski

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Szczegółowa instrukcja rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (dzieci z rocznika 2017,2018) oraz klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

1. Wejdź na stronę:
www.spskepe.szkolnastrona.pl

Wybierz zakładkę Rekrutacja-zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych.
2. Wypełnij elektronicznie dokumentację- zakładka „Rekrutacja”
3. Wydrukuj dokumentację.
4. Dostarcz wydrukowane i podpisane dokumenty do sekretariatu szkoły w godzinach 7:30-15:30
5. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

tel. 542877637
e-mail: szkola@spskepe.szkolnastrona.pl

Poniżej znajdą Państwo graficzny plakat przedstawiający cały proces rekrutacji oraz załącznik do niego w formacie .pdf

 • Plakat i ogłoszenie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Ferie zimowe 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzieży na ferie 2023 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem, które odbędą się w dniach od 6 do 10 lutego 2023 roku. Dobra zabawa gwarantowana!

Cały harmonogram zajęć zawarty jest na plakacie poniżej: