Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Turniej Sołecki w piłkę halową

 • Plakat Turniej Sołecki w piłkę halową
 • Turniej Sołecki - tabela wyników na żywo

Badania osteoporoza

Badania odbędą się dnia 20.02.2024, w GOK-u , przy ul. Dobrzyńskiej 1,
w godzinach 10-17.
 
Rejestracja telefoniczna :
800 - 805 - 100
 • Plakat bezpłatnego programu badań w kierunku osteoporozy w Skępem
 • Ulotka dotycząca bezpłatnego badania w kierunku osteoporozy
 • Szczegółowy opis dotyczący bezpłatnego badania w kierunuku osteoporozy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 17:00 dnia 09.02.2024 do godz. 04:00 dnia 10.02.2024

Przebieg: prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33.

Konsultacje projektu strategii

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

na podstawie Zarządzenia Nr 14/2024 z dnia 09 lutego 2024 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

I. Cel i przedmiot konsultacji:

 1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Skępe na temat Projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii
 2. Projekt powstał przy współpracy członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”, tj. gminy Bobrowniki, Gminy Chrostkowo, Miasta i Gminy Dobrzyń n .Wisłą, Gminy Kikół, Miasta Lipna, Gminy Lipno, Miasta i Gminy Skępe, Gminy Tłuchowo, Gminy Wielgie oraz Powiatu Lipnowskiego.
 3. W dokumencie zostały określone cele rozwojowe oraz priorytety inwestycyjne Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno wraz z listą projektów planowanych do realizacji w ramach polityki terytorialnej.
 4. Projekt Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii dostępny jest na stronie internetowej skepe.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (pok. nr 11).

II. Zasięg terytorialny konsultacji:

 1. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących Miasta i Gminy Skępe.

III. Termin przeprowadzenia konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia)

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 16.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji:

 1. Pozyskiwanie uwag, wniosków i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego.
 2. Propozycje i uwagi do projektu Strategii należy przekazywać wyłącznie za pomocą wypełnionego formularza konsultacji społecznych dostępnych na stronie internetowej skepe.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (pok. nr 11) do dnia 23.02.2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem – pok. nr 11, przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępe (ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@skepe.pl

V. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji

 1. Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Pan Krzysztof Jaworski – tel. 54 287-85-48.
 2. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej lipnowski.powiat.pl w zakładce OPPT Lipno.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 22:00 dnia 07.02.2024r. do godz. 09:00 dnia 08.02.2024r.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura

minimalna około -2°C temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 32.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 17:00 dnia 04.02.2024 do godz. 18:00 dnia 05.02.2024

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. W poniedziałek nad ranem wiatr przejściowo będzie słabszy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Ogłoszenie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 • Ogłoszenie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

Zmiana organizacji ruchu

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. informuje, iż w związku z budową

kanalizacji deszczowej od dnia 05 luty 2024 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu

drogi gminnej nr 170389C — ul. Dobrzyńska w Skępem i drogi gminnej nr 170401C ul. Rynek

w Skępem, zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania nr OK.7126.48.2023 z dnia
27.03.2023r.


Przewidziany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: do dnia 30.03.2024 r.

 • Pismo dotyczące zmiany organizacji ruchu
 • Mapa Dobrzyńska obrazująca zmianę w organizacji ruchu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 29 ust. 2 pkt 2
i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(
Dz.U. z 2023 r., poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, i poz. 2005) zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE z dnia 26 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dn. 26 stycznia 2024 r.

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dn. 26 stycznia 2024 r.

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900, poz. 1672, poz. 1718, i poz. 2005) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Załącznik poniżej. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

Link do PP Skępe     Link do PP Wioska


Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Załącznik poniżej. UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 31 marca 2017 r.

 

Link do SP Skępe    link do SP Wólka    link do SP CzermnoOstrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: (14 powiatów) aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 00:00 dnia 26.01.2024 do godz. 08:30 dnia 26.01.2024

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25.

Informacja dotycząca stawki opłaty za odbiór odpadów

Szanowni Państwo.

Z końcem ubiegłego roku Rada Miejska w Skępem podjęła uchwałę o podniesieniu stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która od lutego 2024 roku wynosi 41 zł za 1 osobę, zaś w przypadku gospodarstwa domowego, w którym bioodpady są kompostowane w kompostowniku opłata ta, wynosi 38 zł od 1 osoby. Podwyżka ta wywołała poruszenie i oburzyła wielu mieszkańców naszej gminy. Zarówno ja, jak i radni, którzy musieli podjąć tę ciężką decyzję, uważamy, że opłaty te są bardzo wysokie, dlatego też wszystkim mieszkańcom należą się wyjaśnienia, z czego ta podwyżka wynika.

Przede wszystkim, co do zasady, system odbierania odpadów komunalnych na poziomie gminy powinien się bilansować tzn. wpływy, w tym przypadku od mieszkańców, nie powinny być niższe niż wydatki ponoszone w związku z istniejącym systemem odbioru odpadów. Zaznaczyła to Najwyższa Izba Kontroli w artykule z dnia 10.05.2023 r., w którym pisze m.in. „Gminy ustawowo zostały zobowiązane do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz do stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. Realizując ten obowiązek, gminy muszą m.in. rozwiązać problem zagospodarowania odpadów komunalnych, czyli powstających w każdej gminie śmieci. Przy czym realizując ten obowiązek, powinny dążyć do wcielenia w życie zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą koszty gospodarowania odpadami ponoszone są przez ich wytwórców. Powinny też dążyć do tego, by w systemie tym dochody z tytułu opłat równoważyły koszty funkcjonowania systemu”

Należy zaznaczyć, że wybór wykonawcy do realizacji zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy odbywa się w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych, czyli w skrócie w formie przetargu, w którym uczestniczyć mogą wykonawcy spełniający wymogi zawarte w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do końca 2023 roku odpady odbierane były na podstawie umowy zawartej jeszcze w 2019 roku. Jej niewątpliwą zaletą był sposób rozliczenia o charakterze ryczałtowym. Oznacza to, że niezależnie ile odpadów zostało na terenie naszej gminy wytworzone, miesięczny koszt pozostawał niezmienny. Pozwoliło to na ustalenie stawki, która również była dosyć wysoka, ale akceptowalna społecznie. Nie uległa ona zmianie przez 4 lata, co było również wynikiem nieskorzystania przez wykonawcę z możliwości waloryzacji wynagrodzenia, do czego miał prawo. W przypadku przetargu ogłoszonego w 2023 roku, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, zmianie uległ przede wszystkim rodzaj rozliczenia z ryczałtowego na ilościowy, co oznacza, że wynagrodzenie płatne będzie w wysokości odpowiadającej ilości odebranych w danym miesiącu odpadów.

A teraz przejdźmy do szczegółów. Umowa z wykonawcą została zawarta po rozstrzygnięciu drugiego przetargu, gdyż pierwszy, w nadziei, że uda się uzyskać korzystniejsze warunki został unieważniony. W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przetargu na terenie naszej gminy zebrano 1 974 tony odpadów, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych. Do przetargu, w oparciu o prognozy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęto wzrost ilości wytwarzanych odpadów o 0,8%, a więc do poziomu 1 993 ton (1 103 tony odpadów niesegregowanych oraz 890 ton odpadów segregowanych). W przetargu podobnie, jak w poprzednim, ofertę złożył tylko 1 wykonawca, który zaoferował cenę 2 679 607,25 zł (1 706,40 zł za 1 tonę odpadów niesegregowanych oraz 895,32 zł za 1 tonę odpadów segregowanych).

Aby teraz dokonać wyliczeń, należy wskazać kilka czynników, które zadecydowały o takiej wysokości stawki za odbiór odpadów.

 1. Koszt odbioru odpadów wynikający z umowy: 2 679 607,25 zł
 2. Koszt administracyjny systemu: 130 000,00 zł
 3. Łączny koszt systemu: 2 809 607,25 zł
 4. Liczba domków letniskowych: 850 szt.
 5. Opłata roczna wnoszona od jednego domku: 224,00 zł
 6. Liczba mieszkańców objętych systemem zgodnie ze złożonymi deklaracjami: 5 545 (2 651 bez kompostownika, 2 894 z kompostownikiem).

A dane te przekładają się następująco na wyliczenia:

 1. Roczny wpływ z tytułu opłaty od posiadaczy domków letniskowych wynosi 190 400,00 zł.
 2. Pozostały roczny koszt systemu po odjęciu wpływów od posiadaczy domków letniskowych: 2 619 207,25 zł.
 3. Pozostały miesięczny koszt systemu po odjęciu wpływów od posiadaczy domków letniskowych: 218 267,27 zł

W rezultacie proste działanie matematyczne daje następujący wynik:

 1. Mieszkańcy zbierający odpady bez kompostowania: 2 651 x 41 zł = 108 691,00 zł
 2. Mieszkańcy zbierający odpady z kompostowaniem: 2 894 x 38 zł = 109 972,00 zł
 3. Miesięczny wpływ od mieszkańców 218 663,00 zł.

Jak obrazują wskazane wyliczenia, uchwalone przez Radę Miejską w Skępem opłaty pokrywają wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem systemu i nic ponadto.

Co należy zaznaczyć wysokość tej opłaty ustalona, została na podstawie przyjętych wartości, a tak do końca nie wiemy, ile faktycznie tych odpadów zostanie zebranych i może się okazać, że po dokonanej półrocznej analizie zaistnieje możliwość przynajmniej niewielkiego obniżenia opłaty. Jednocześnie uważam, że kwestie, na które Radni czy Burmistrz nie mają wielkiego wpływu, nie powinny być rozgrywane jako temat wyborczy. Oczywiście można by sztucznie obniżyć stawkę opłaty, a po wyborach jeszcze bardziej ją podnieść, aby zbilansować koszty systemu, jednakże uważam, że byłoby to okłamywanie mieszkańców, a taka praktyka jest przeze mnie nie do zaakceptowania.

Chcę się także odnieść komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej a dotyczące m.in. tego, że należało poszukać innego wykonawcy. I tu muszę zaznaczyć, że prowadzenie rozmów czy negocjacji z innymi wykonawcami, a także zawarcie umowy z innym podmiotem, który nie uczestniczył w przetargu, w sytuacji gdy przetarg nie został unieważniony ze względu na brak ofert, byłoby zwykłym złamaniem prawa. Ubolewam również, że sytuacja ta spotyka się wręcz z hejtem przekraczającym ramy krytyki, przy jednoczesnym niewskazywaniu rozwiązań tego problemu czy też przedstawieniu innych konstruktywnych propozycji, również ze strony części radnych Rady Miejskiej w Skępem.

Mając powyższe na uwadze, my jako mieszkańcy naszej gminy, musimy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, a także zmienić ich proporcje.

 1. Starajmy się ograniczyć wytwarzanie surowców takich jak metale czy tworzywa sztuczne, co możemy osiągnąć, rezygnując z woreczków foliowych na rzecz toreb papierowych, czy też ograniczając spożycie napojów w butelkach pet lub puszkach na rzecz napojów w butelkach zwrotnych, lub zwykłej wody z kranu.
 2. Starajmy się aby w jak największym stopniu segregować wszystkie odpady co pozwoli nie zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, których koszt odbioru jest znacznie wyższy od odpadów segregowanych.
 3. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady powinni zawrzeć odrębne umowy z stosownym podmiotem, tak aby nie zasilać gminnego systemu odpadami wytwarzanymi w trakcie działalności gospodarczej. Dlatego też proszę o uregulowanie tych kwestii, gdyż niebawem zostaną zintensyfikowane kontrole mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska.

W obecnym roku odpady są odbierane z dróg gminnych lub wyższego rzędu, dlatego też w przypadku nieodebrania przez wykonawcę odpadów, niezależnie od przyczyny, proszę o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do pracownika Urzędu Pana Damiana Jasińskiego, pod numerem tel. 54 287-85-58, a my na takie przypadki będziemy bezzwłocznie reagować i wyjaśniać zaistniałą sytuację.

Jednocześnie pozwolą Państwo, że podzielę się uwagami na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w naszym kraju, który uważam za źle skonstruowany i nieefektywny. Przede wszystkim uważam za wysoce niesprawiedliwe, że mieszkańcy domków letniskowych wnoszą roczną, stosunkowo niską opłatę z tytułu odbioru odpadów. Pomimo tego, że w naszej gminie została ona przyjęta na maksymalnym poziomie jest to kwota zaledwie 224 zł, co stanowi mniej niż trzymiesięczna opłata dwuosobowej rodziny mieszkającej na terenie naszej gminy. Sprawiedliwie byłoby aby opłata od domków letniskowych była wnoszona przez ich właścicieli przez okres przebywania na terenie naszej gminy i na takich samych zasadach i w wielkościach jak przez pozostałych mieszkańców gminy.

Nieodzownym też powinno być, aby budżet państwa partycypował w kosztach funkcjonowania systemu, a środki na takie wsparcie powinny pochodzić od dużych koncernów, których działalność produkcyjna przyczynia się do powstawania dużej ilości odpadów.

I wreszcie należałoby natychmiast zmienić system kontraktowania Wykonawców, gdyż obecny premiuje duże firmy, które dzięki swojej pozycji na rynku mają przewagę nad konkurencją i mogą dyktować warunki gminom.

Niejednokrotnie o tych kwestiach rozmawiałem z przedstawicielami władzy centralnej i posłami wszystkich opcji politycznych. Należy mieć nadzieję, że naciski doprowadzą do gruntownych zmian, które będą korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: lipnowski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 07:00 dnia 25.01.2024 do godz. 14:00 dnia 25.01.2024

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85

km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 23.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, lipnowski, rypiński, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 07:00 dnia 24.01.2024 do godz. 07:00 dnia 25.01.2024

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 22.

Likwidacja ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Skępe informuje, że dnia 22 stycznia 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Zostało zlikwidowane ognisko choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Borek, gm. Lipno, powiat lipnowski.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 • Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Od 22 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Wnioski można składać w:

Urzędzie Miasta i Gminy Skępe,

ul. Kościelna 2,

87-630 Skępe, pok. Nr 16

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pok. Nr 16

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie...

 • Plakat z życzeniami z okazi Dnia Babci i Dnia Dziadka

Dodatkowe odbiory odpadów

INFORMACJA

W związku z niepełnym odbiorem odpadów komunalnych z terenu sołectw Łąkie oraz Franciszkowo gm. Skępe wyznaczonych w dniach 11 stycznia 2024 r. (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady) oraz 15 stycznia 2024 r. (odpady resztkowe (zmieszane)) uprzejmie informuję, iż w dniach:

- 23 stycznia 2024 r. – odpady resztkowe (zmieszane)

- 24 stycznia 2024 r. – metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady

zorganizowane zostaną dodatkowe odbiory odpadów.

Prosimy o przygotowanie odpadów przy drodze publicznej w widocznym miejscu. Odpady przygotowane na terenie posesji lub na drogach prywatnych nie zostaną odebrane. Pojemniki oraz worki powinny być wystawione do godziny 06:00 w dniu odbioru, najwcześniej dnia poprzedniego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 12:45 dnia 15.01.2024 do godz. 18:00 dnia 15.01.2024

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu oraz zawieje śnieżne, podczas których widzialność może być ograniczona poniżej 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr14.

Awaria sieci wodociągowej

Skępe dnia 15.01.2024 r.

INFORMACJA

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM

INFORMUJE ODBIORCÓW WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO, że w dniu 15 stycznia 2024 roku w godzinach 8.30 – 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Moczadła oraz w Skępem dotyczy ulic: Kujawska, Sportowa, Jaśminowa, Pomorska, Kalinowa, Chabrowa, Malinowa, Poziomkowa, Liliowa spowodowana wystąpieniem awarii prowadzonych sieci wodociągowej.

Mogą także wystąpić utrudnienia komunikacyjne dotyczące dojazdu do posesji.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Afrykański pomór świń

 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 1
 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 2
 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 3
 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 4
 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 5
 • Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1 2024 strona 6

Konsultacje społeczne projektu Strategii

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”

Na podstawie Uchwały 2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 10.01.2024 roku  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

I. Cel i przedmiot konsultacji:

1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców powiatu lipnowskiego na temat Projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

2. Projekt powstał przy współpracy członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”, tj. gminy Bobrowniki, Gminy Chrostkowo, Miasta i Gminy Dobrzyń n .Wisłą, Gminy Kikół, Miasta Lipna, Gminy Lipno, Miasta i Gminy Skępe, Gminy Tłuchowo, Gminy Wielgie oraz Powiatu Lipnowskiego.

3. W dokumencie zostały określone cele rozwojowe oraz priorytety inwestycyjne Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno wraz z listą projektów planowanych do realizacji w ramach polityki terytorialnej.

4. Projekt Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii dostępny jest :

a) stronie internetowej lipnowski.powiat.pl w zakładce OPPT Lipno oraz w Biurze Stowarzyszenia / Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno (pok.21).

b) w siedzibach wszystkich jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia

5. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia, które posiadają własne zasady / regulaminy prowadzenia konsultacji społecznych, na ich obszarze konsultacje społeczne prowadzane są zgodnie z tymi zasadami, za ich organizację i przeprowadzenie opowiada samorząd danej gminy. Wyniki tych konsultacji wraz z dokumentacją ich przeprowadzenia przekazywane są do Biura Stowarzyszenia i stanowią załącznik do Raportu, o którym mowa w ust. 18 niniejszych Zasad

II. Zasięg terytorialny konsultacji:

 1. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren całego powiatu lipnowskiego.
 2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy powiatu lipnowskiego, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu lipnowskiego.

III. Termin przeprowadzenia konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia)

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 19.01.2024 r. do 12.02.2024 r.

IV. Forma przeprowadzenia konsultacji:

1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 24.01.2024 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół w Lipnie ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno,

2. Pozyskiwanie uwag, wniosków i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego

a) propozycje i uwagi do projektu Strategii należy przekazywać wyłącznie na formularzu konsultacji społecznych dostępnych na stronie internetowej www.lipnowski.powiat.pl w zakładce OPPT Lipno oraz w Biurze Stowarzyszenia / Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno (pok.21) do dnia 12.02.2024 roku:

- w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Lipnie

Sierakowskiego 10B,

87-600 Lipno,

- pocztą elektroniczną na adres: projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl;

- poprzez złożenie formularza ankietowego w skrzynce umieszczonej przy punkcie konsultacyjnym

3. Pozyskiwanie uwag wniosków i opinii poprzez punkt konsultacyjny w Biurze Stowarzyszenia / Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno (pok.21).

V. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji.

 1. Jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie, koordynacje oraz opracowanie wyników konsultacji wyznacza się Agnieszkę Grzywaczewską
 2. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej lipnowski.powiat.pl w zakładce OPPT Lipno.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: SILNY MRÓZ

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski i żniński.

Ważność: od godz. 21:00 dnia 08.01.2024r do godz. 09:00 dnia 09.01.2024r

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 6.

Obowiązujące stawki i terminy płatności za odpady komunalne w roku 2024

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, informuje o obowiązujących stawkach i terminach płatności za odpady komunalne w roku 2024.

Za styczeń 2024 roku obowiązująca stawka za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 24 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika) oraz stawkę opłaty w kwocie 22 zł w przypadku zadeklarowanego kompostownika wpłacamy do dnia
10 lutego 2024 roku.

Natomiast od lutego 2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem
Nr LIXI/428/2023 z dnia 29 grudnia  2023 roku  obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miasta i gminy Skępe:

- kwocie 41 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika)    

-w kwocie 38 zł miesięcznie przy zadeklarowanym kompostowniku uiszczamy do dnia
10 marca 2024 roku.

Mieszkańcy miasta i gminy Skępe otrzymają stosowne zawiadomienia o zmianie stawki
za odpady komunalne wraz z załączonymi rachunkami opłat.

Urząd nieczynny w dniu 02.04.2024 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 05.01.2024 r. w sprawie ustalania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r. informujemy, iż w dniu 02.04.2024 r. (wtorek) Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie nieczynny.

Burmistrz

Piotr Wojciechowski

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2024

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2024.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

 1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2
  (II piętro, pokój nr 17) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
 2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:
 3. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2,
  87-630 Skępe;
 4. elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;
 5. ustnej – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
  Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu;
 6. uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie
  21 dni – od dnia 04.01.2024 r. do 24.01.2024 r. (włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – http://bip.skepe.pl oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński,

inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski,

Włocławek, włocławski i żniński.

Ważność: od godz. 19:00 dnia 04.01.2024 do godz. 09:00 dnia 05.01.2024

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu

powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie -6°C,

temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenia mogą  być wydłużone, w miarę rozwoju sytuacji.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 2

Orszak Trzech Króli

 • Plakat Orszak Trzech Króli Skępe

Ptasia Grypa

INFORMACJA

Miasto i Gmina Skępe informuje, że dnia 22 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Obszar objęty ograniczeniami w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zagrożony grypą ptaków, obejmujący w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe, miejscowości: Józefkowo, Żuchowo, Pokrzywnik, Wioska, Żagno.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

 

Przerwa w dostawie wody

Skępe dnia 28.12.2024 r.

INFORMACJA

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM

INFORMUJE ODBIORCÓW WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO, że w dniach 02 do 05 stycznia 2024 roku w godzinach 8.30 – 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości Szczekarzewo, Łąkie, Sarnowo, Narutowo, Jarczewo z powodu prowadzonych prac związanych z budową sieci wodociągowej.

Mogą także wystąpić utrudnienia komunikacyjne dotyczące dojazdu do posesji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Komunikat ws. dowodów

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje,  iż z uwagi na wdrożenia nowej wersji systemu obsługi Rejestru Dowodów Osobistych przez Ministerstwo Cyfryzacji od godziny 12.00 w dniu 28 grudnia 2023 roku do 29 grudnia 2023 roku nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu oraz odbiór dowodu osobistego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Informacja dotycząca dodatkowego dnia wolnego za święto 11 listopada 2023 r. - MGOK Skępe

 • Dodatkowy dzień wolny 27.12.2023 r.

Informacja dotycząca dodatkowego dnia wolnego za święto 11 listopada 2023 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 64/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27.10.2023 r.

w sprawie ustalania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2023 r. informujemy, iż w dniu 27.12.2023 r. (środa)

Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie nieczynny.

 

Burmistrz

Piotr Wojciechowski

M-GOK Skępe - życzenia świąteczne

 • Życzenia świąteczne M-GOK

Życzenia świąteczne - Skępe 2023 r.

 • Życzenia świąteczne Skępe 2023

Bakteria grupy coli!

Aktualizacja 04.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zostały pobrane kontrolne próbki wody z Wodociągu Publicznego Kukowo gm. Skępe ze stałych punktów poboru wody zaopatrujących miejscowości: Babie Ławy, Boguchwała, Czarny Las, Czermno, Gorzeszyn, Grabówiec, Huta, Kukowo, Ławiczek, Moczadła, Obóz, Rumunki Skępskie, gmina Skępe. Na podstawie przedłożonego w dniu 04.12.2023 r. sprawozdania z przedmiotowych badań stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). W związku z powyższym Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zezwala na używanie wody z Wodociągu Publicznego Kukowo, gm. Skępe bez ograniczeń.

 • Komunikat z dnia 30.11.2023 dotyczący zaleceń w przypadku stwierdzenia bakterii grupy coli w wodzie Wodociągu Publicznego...
 • Komunikat z dnia 04.12.2023 r. dotyczący zaleceń w związku z poprawą jakości mikrobiologicznej wody z Wodociągu Publicznego...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 19:30 dnia 24.11.2023 do godz. 09:00 dnia 25.11.2023

Przebieg: prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C
do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 157

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

 • Plakat Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

Obowiązek przedsiębiorców w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy w Skępem przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanych do rejestru działalności regulowanej, których można znaleźć na stronie:
 
Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy
to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.
 
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.
 
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele powinni:
 • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym- na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym w danym lokalu działalność i wytwarzającym odpady, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej;
 • Na podstawie art.3 ust.3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia płat za te usługi.
 
Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2019 r., poz.2010 r.; późn. zm.);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dzień Pracownika Socjalnego

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2023

Zarybianie Jeziora Wielkiego

Zarybianie Jeziora Wielkiego

17 listopada 2023 r. wzorem lat ubiegłych kolejne 60 kg karpia kroczka zostało komisyjnie wpuszczone do wód Jeziora Wielkiego w Skępem. W obecności delegowanego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Pani Justyny Bujałkowskiej na plaży miejskiej w Skępem przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego Włocławek wpuścili młode karpie do wody.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jest to forma rekompensaty na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Włocławek za utracone korzyści w gospodarce rybackiej, w związku z przeprowadzoną budową i eksploatacją pomostu kąpielowego na tym akwenie wodnym.

 • Zarybianie Jeziora Wielkiego w Skępem - zdjęcie, na którym widać młode karpie w zielonej skrzynce
 • Zarybianie Jeziora Wielkiego w Skępem - zdjęcie, na którym młode karpie są zostaną za chwilę wpuszczone do jeziora
 • Zarybianie Jeziora Wielkiego w Skępem - zdjęcie, na którym młode karpie zostały wpuszczone do wody

Konkurs "Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa"

 • Plakat Konkursu Najpiękniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa

Konkurs Kolęd i Pastorałek 2023

 • Plakat Konkursu Kolęd i Pastorałek 2023

Konkurs na Model Układu Słonecznego dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs Model Układu Słonecznego

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Polega na wykonaniu Modelu Układu Słonecznego zdefiniowanego w punkcie 1a wraz z opisem zdefiniowanym w punkcie 1b.

Model wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1,
87-610 Dobrzyń nad Wisłą z dopiskiem „Model Układu Słonecznego”.

1a. Model Układu Słonecznego może być wykonany techniką dowolną,.

1b. Opis modelu musi zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwa i adres szkoły, krótki opis np. czy model jest w skali, czy może skupiono się na dokładnym odwzorowaniu wyglądu obiektów Układu Słonecznego pomijając skalę itp.

2. Organizatorem konkursu jest:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe we współpracy z Astrobazą w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • osoba do kontaktu: Łukasz Kołodziejski, nr tel. 509 994 253;

3. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej przedmiotami przyrodniczymi, fizyką, astronomią i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
 • motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielną, dodatkową pracę,
 • umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich możliwości.

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • uczniowie klas IV-VI
 • uczniowie klas VII-VIII

Organizator dopuszcza tworzenie dwuosobowych zespołów. Uczniów do konkursu może zgłosić nauczyciel bądź rodzice (karta zgłoszenia dostępna do pobrania   na stronie).

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie oficjalnej konkursu: www.astrobaza.spdobrzyn.pl.

5. Komisja konkursowa:

Komisja konkursowa składa się z:

 • koordynatora astrobazy,
 • nauczyciela przedmiotu przyrodniczego,
 • nauczyciela przedmiotu artystycznego;

6. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2023 roku, liczy się data dostarczenia zabawki.

Nagrodzenie zwycięzców odbędzie się 1 grudnia 2023r. na warsztatach astronomicznych „Pierwsza gwiazdka z Kopernikiem” w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie, lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie internetowej Astrobazy http://astrobaza.spdobrzyn.pl/ w zakładce konkursu.

7. Sposób: oceniania prac

Etap 1.. Komisja weźmie pod uwagę:

 • tylko prace dostarczone w wyznaczonym terminie,
 • stopień trudności wykonania modelu,
 • oryginalność,
 • estetykę wykonania,
 • jasny i prawidłowo wykonany opis,
 • samodzielność wykonania;

8. Nagrody:

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe.

 • Modele nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
 • Istnieje możliwość połączenia kategorii wiekowych do oceny.
 • Zgłoszenie modelu na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych uczestników na oficjalnej stronie konkursu oraz w materiałach promocyjnych konkursu, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie.
  ich wizerunku na stronie oficjalnej konkursu ( zdjęcia, filmy  reportażowe z przebiegu konkursu).
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania modeli edukacyjnych dla potrzeb konkursu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, prezentacji wyników, przyznawania nagród oraz w celach promocyjnych.

Źródło: https://astrobaza.spdobrzyn.pl/index.php/konkurs-model-ukladu-slonecznego, (dostęp 09.11.2023 r.)

Ptasia Grypa - informacje w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w przypadku wystąpienia

 • Rozporządzenie Nr 12.2023 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków na...
 • Rozporządzenie Nr 12.2023 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków na...

11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

 • Plakat 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

Bakteria grupy coli!

Aktualizacja na dzień 30.10.2023 r.

Uwaga mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją PPIS w Lipnie woda z wodociągu w Kukowie może być znowu używana w pełnym zakresie do spożycia przez ludzi.


Aktualizacja na dzień 27.10.2023 r.

KOMUNIKAT !

Nawiązując do komunikatu w sprawie dowożenia wody przydatnej do spożycia beczkowozem, poniżej podajemy numery telefonów osób dowożących wodę, do których należy zgłaszać bezpośrednio potrzeby wody danego gospodarstwa:

667- 688- 285

607- 697- 488


KOMUNIKAT !

W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 PPIS w Lipnie z dnia 26.10.2023 r. informującego  o tym, iż woda z Wodociągu Publicznego w Kukowie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, iż  do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami spełniającymi  normy zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r  w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294 ) woda  dobrej jakości będzie dowożona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy beczkowozami oraz rozlewana do pojemników tzw. mauzerów (woda zdatna do spożycia po przegotowaniu).

Ustalono trzy stałe punkty w następujących miejscach:

 1. Czermno Szkoła,
 2. Huta remiza,
 3. Gorzeszyn - Kukowo (obok zabudowań Pana Potębskiego Kazimierza).

W pozostałych miejscowościach woda będzie dowożona na bieżąco  beczkowozem w dniu dzisiejszym do godzin wieczornych, w następnych dniach  od rana do wieczora.

Jednocześnie informuję, iż Burmistrz niezwłocznie podejmie działania naprawcze poprzez intensywne płukanie sieci oraz chlorowanie w celu jak najszybszego uzyskania wody dobrej jakości w Wodociągu Publicznym w Kukowie (Stacja SUW w Boguchwale).

Na dzień jutrzejszy to jest 27.10.2023 r. zlecono powtórne badanie wody wykonywane przez akredytowane laboratorium w Rypinie.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy mieszkańców.

 • Komunikat dotyczący zaleceń wykrycia bakterii grupy coli
 • Komunikat nr 2 z dnia 30.10.23r. WP Kukowo
 • Komunikat 30.10.2023 r.

Skrócone godziny pracy MGOK

 • skrócenie czasu pracy 31.10.2023

Skrócone godziny pracy

INFORMACJA

URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z WYDANYM ZARZĄDZENIEM NR 63/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE, W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU (WTOREK) URZĄD BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 7.30 – 12.00.

Bonus frekwencyjny dla gmin

 • Plakat Bonus Frekwencyjny_page-0001

Stypendia Burmistrza rozdane!

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe przyznane!

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 32 stypendia – 8 naukowych,
5 sportowych i 19 artystycznych, w tym 26 stypendiów I stopnia, 5 stypendiów II stopnia oraz 1 stypendium III stopnia.
Komisja zaopiniowała negatywnie
3 wnioski,
wobec tego Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił przyznania
3 stypendiów
(2 stypendiów naukowych i 1 stypendium artystycznego, które zostało złożone podwójnie dla jednego ucznia).

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 6 stypendiów I stopnia, 2 stypendia II stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 2 stypendia I stopnia, 2 stypendia II stopnia i 1 stypendium III stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano: 18 stypendiów I stopnia, 1 stypendium II stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się
21 października 2023 r. (sobota), o godz. 11.00 podczas gali, która w tym roku odbędzie się
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem (budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem).
Zapraszamy!

Cykliczne 

2019 Copyright  Miasto i Gmina Skępe

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 07.10.2023 do godz. 14:00 dnia 07.10.2023

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową ostrzeżenie może ulec zmianie.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 130.

Informacja dotycząca organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

 • Informacja dotycząca organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Dzień Seniora 2023

 • Plakat Dzień Seniora

Koncert w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych

 • Plakat koncert w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych
 • Regionalny portal informacyjny kujawy.pomorze.info

29 sierpnia br. został uruchomiony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju regionalnym portal informacyjny kujawy-pomorze.info

Kujawy-pomorze.info to przede wszystkim:

 • Regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój.
 • Portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu.
 • Opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały.
 • Baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 • Platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

Życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka

 • Życzenia Dzień Przedszkolaka 2023

Przerwa w dostawie wody 21.09.2023 r.

Skępe dnia 19.09.2023 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy mieszkańców korzystających z wodociągu publicznego w Kukowie (SUW BOGUCHWAŁA).

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w dniu 21.09.2023 r. w godz. 8.00 - 14.00  mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami konserwatorskimi Zakładu Energetycznego.

Za utrudnienia przepraszamy!

Wybory do Izb Rolniczych 2023

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 65 w Skępem

Drodzy mieszkańcy! Wybory do Izb Rolniczych odbędą się w dniu 24.09.2023 roku. w godzinach: 8.00 - 18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630.

PIKNIK z kulturą za pan brat!

 • Plakat informacyjny PIKNIK z kulturą za pan brat

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

 

 Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna, gdzie pozostałości po produkcji są wykorzystywane jako biomasa – odnawialne źródło energii.

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,

- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

 1. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów, Polska tel. 14 626 03 95 kom. 531 650 650 kontakt@kominiarskicech.pl

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

- prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,

- potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,

- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również działania innych stowarzyszeń dotyczące budowy komina awaryjnego (komina bezpieczeństwa).

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

- "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

- "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

- "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

- “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy , jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 12:00 dnia 13.09.2023r. do godz. 20:00 dnia 13.09.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 128.

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania spółdzielni energetycznych

 • Zaproszenie KOWR Spółdzielnie energetyczne

Skrócone godziny pracy

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 04.09.2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem informujemy, iż w dniu 8 września 2023 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie czynny w godz. od 7.30 do 10.30.

 

Burmistrz

Piotr Wojciechowski

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o STYPENDIUM DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH z terenu Miasta i Gminy Skępe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych o stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Formą pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży jest stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza terenem Miasta i Gminy Skępe, zamieszkująca na stałe na terenie Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Prawo ubiegania się o stypendium:

1) naukowe I stopnia ma zwycięzca konkursu, olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

2) naukowe II stopnia ma finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

3) naukowe III stopnia - ma finalista konkursów na szczeblu powiatowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

4) sportowe I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski oraz w zawodach na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) w dyscyplinach olimpijskich;

5) sportowe II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski oraz od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich w dyscyplinach olimpijskich;

6) sportowe III stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach województwa w dyscyplinach olimpijskich;

7) artystyczne I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich;

8) artystyczne II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów wojewódzkich;

9) artystyczne III stopnia ma zwycięzca od 4 do 6 miejsca konkursów wojewódzkich.

Stypendium przyznawane jest na wniosek.

Przykładowy wniosek do pobrania.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej.

Wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, sekretariat p. nr  5

Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zmiana siedziby urzędowania MGOPS Skępe

WAŻNA INFORMACJA!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zawiadamia, iż z dniem 04.09.2023r. będzie urzędował w nowej siedzibie pod adresem ul. Dworcowa 9, 87-630 Skępe

Jednocześnie informuję, że w pierwszych dniach kontakt telefoniczny z Ośrodkiem będzie utrudniony.

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 • Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023.2024

Program płatności dla małych gospodarstw

Warszawa, 24 sierpnia 2023 r.

 

Szanowni Państwo Wojewodowie,

Dotyczy: płatności dla małych gospodarstw.

 

do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego programu. Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie. W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

-  posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
- którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).


Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją. Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

- Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
- wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy  15 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Czas obowiązywania: od godz. 00:00 dnia 29.08.2023 do godz. 12:00 dnia 29.08.2023 r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 123.

Mammografia Skępe

 • Plakat mammografia Skępe

Wybory do Izb Rolniczych 2023

24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4‑letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej (www.kpir.pl) funkcjonuje zakładka „Wybory 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 65 w Skępem informuje, że do dnia 4 września 2023 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej    Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 24 września br.

Kandydatem może być osoba, która jest członkiem Izby Rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Miasta i Gminy Skępe i przedłoży następujące dokumenty:

1) zgłoszenie kandydata,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne,

3) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

4) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu  Miasta i Gminy Skępe), popierających zgłoszenie kandydata.

W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata) oraz zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.

 

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów zawarta jest w załączonym obwieszczeniu.

 1. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU SPISU CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ W OKRĘGU WYBORCZYM NR 65 W SKĘPEM UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

W dniach od 25 sierpnia do 1 września 2023 r. w Urzędzie  Miasta i Gminy Skępe pok. nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00 będzie wyłożony do wglądu spis osób (fizycznych i prawnych) uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej.

 W tym czasie istnieje możliwość dopisania się do spisu wyborców zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który mówi, że członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 65 w Skępem znajduje się w załączniku.

Plakat zakończenie lata w Skępem

 • Plakat zakończenie lata w Skępem

KINO plenerowe

 • Plakat KINO plenerowe

Zmiana strony KRUS-u

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL zostanie uruchomiona nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem www.gov.pl/krus

 • Zmiana strony KRUS-u

Grzybobranie z LGD

 • Plakat grzybobranie z LGD

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  dotyczy powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Czas obowiązywania: od godz. 14:13 dnia 17.08.2023 do godz. 19:00 dnia 20.08.2023.

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: zmiana terminu ostrzeżenia

Skrócone godziny pracy MGOK Skępe

 • Informacja o skróconych godzinach pracy MGOK Skępe

Skrócone godziny pracy

 • Informacja skrócone godziny pracy UMiG z powodu upałów
 • Zarządzenie Nr 47.2023

Dożynki Gminno-Parafialne 2023

 • Plakat Dożynki 2023

Piknik wojskowy

 • Plakat piknik wojskowy

KINO plenerowe

 • Plakat KINO plenerowe

Kino Pod Chmurką z Polą Negri

 • Plakat Kino Pod Chmurką z Polą Negri

Bitwa Regionów - Konkurs Kulinarny

 • Plakat Bitwa Regionów

KINO plenerowe

 • Plakat kino plenerowe 04.08.2023

Odbiór artykułów żywnościowych - Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

OKÓLNIK

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności ,,Pomocna Dłoń” informuje, że odbiór artykułów żywnościowych oraz składka na działalność statusową z programu POPŻ za miesiąc Lipiec i Sierpień odbędzie się w dniu 17.08.2023r.

Babie Ławy, Boguchwała, Bógzapłać, Czarny Las, Czermno, Franciszkowi, Gęstowarka, Głęboczek, Gorzeszyn, Grabówiec, Guzowatka, Huta, Jarczewo, Józefkowo, Kierz, Kujawy, Kukowo,  Likiec, Lubówiec,  Ławiczek, Łąkie, Moczadła, Modrzewie, Narutowo, Obóz, Pokrzywnik, Radziochy, Rumunki Skępskie, Sarnowo, Szczekarzewo,  Wioska, Wólka, Zajeziorze, Żagno, Żuchowo, Skępe wszystkie ulice

w godz. 800-1500 w budynku po byłej betoniarni przy ul. Komunalnej 5 (za targowiskiem miejskim).

Pomocą zostaną objęte wszystkie rodziny i osoby samotnie gospodarujące które zostały zakwalifikowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

Żywność należy odebrać wyłącznie w wyznaczonym miejscu i terminie.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju

Lokalnej Społeczności ,,POMOCNA DŁOŃ”

Członek Zarządu

Małgorzata Podlas

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski i żniński.

Czas obowiązywania: od godz.11:00 dnia 28.07.2023r. do godz. 20:00 dnia 28.07.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 95.

Przypominamy o świadczeniu pienieżnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Przypominamy!

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

 1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
 2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  na podstawie posiadanych dokumentów  Urzędu Miasta i Gminy Skępe będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Wnioski należy składać w sekretariacie lub w pokoju nr 14 w budynku urzędu adres: ul. Kościelna 2.

Informacja dotycząca Suszy w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Jednocześnie informuję, że producent rolny, u którego wystąpiła strata w uprawach rolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie miał obowiązek  złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji ,,zgłoś szkodę rolniczą”.                                

https://www.gov.pl/web/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Instrukcja jak krok po kroku wypełnić protokół dostępna po adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja wówczas powinien dokonać zgłoszenia. Będzie to rozwiązanie dobrowolne i opcjonalne. Jeżeli rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół, natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu.

Bieżące raporty suszy publikowane są na stronie internetowej:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0408092/

Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które są na polu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (pokój nr 16) w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2023 r. ( piątek ).

Ćwiczenia SWO

 • Ćwiczenia SWO

Przerwa w dostawie wody 25 lipca 2023 r.

 • Przerwa w dostawie wody

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  kujawsko – pomorskie: wszystkie powiaty.

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023 r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 87

Energa - zachowaj ostrożność podczas prac polowych!

 • Komunikat dot. prac polowych

Dni Skępego 2023 - zmiana miejsca imprezy

 • Zmiana miejsca Dni Skępego

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  wszystkie powiaty.

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 05.07.2023r. do godz. 22:00 dnia 05.07.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami

grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 78.

TEATR W MAŁYM MIEŚĆIE

 • Plakat pomujący wydarzenie " Teatr w małym mieście"

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas odwołania: od godz. 23:00 dnia 26.06.2023 do godz. 04:00 dnia 27.06.2023

Obszar: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Przebieg : Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni nr 73

Fundusze europejskie

 • Plakat informacyjny fundusze europejskie

Awaria wodociągowa!

INFORMACJA!

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW ULIC: CEGIELNEJ, SIERPECKIEJ, PIASKOWEJ, KRÓTKIEJ, KOŚCIELECKIEGO I PŁOCKIEJ, IŻ W DNIU 26 CZERWCA 2023 ROKU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO PÓŹNYCH GODZIN POPOŁUDNIOWYCH.

PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

WODA DLA CELÓW TECHNICZNYCH BĘDZIE PODSTAWIONA NA PARKINGU BIEDRONKI (PO PRAWEJ STRONIE)

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

 

"Wzmocnienie OSP Jarczewo poprzez zakup sprzętu komputerowego — laptop i urządzenie wielofunkcyjne drukarka"

W dniu 17.02.2023 r. OSP Jarczewo złożyła wniosek o przyznanie Mikrodotacji - INICJUJ Z FIO 3.0 2023.
Tytuł projektu "Wzmocnienie OSP Jarczewo poprzez zakup sprzętu komputerowego — laptop i urządzenie wielofunkcyjne drukarka" w ramach projektu " Inicjuj z FIO 3.0" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach NOWE FIO na lata 2021-2030.
Wniosek został sprawdzony i pozytywnie rozpatrzony. W dniu 27.04.2023 r. została podpisana umowa mikrodotacji i wynosiła ona 5 000,00 zł.
15.05.2023 r. zakupiono laptop Lenovo 15,6" oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero, drukarka)- zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 w kwocie 5 000,00 zł

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 08:00 dnia 23.06.2023r. do godz. 16:00 dnia 23.06.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 71.

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń!

Afrykański Pomór Świń (ASF) to śmiertelna choroba wirusowa, która atakuje świnie i dziki. Wirus jest nieszkodliwy dla ludzi, ale powoduje znaczne zakłócenia społeczno-gospodarcze w krajach, w których się pojawia.

W związku z trwającym okresem wzmożonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie udostępniamy Państwu informacje na temat skutecznych metod bioasekuracji na załączonych plakatach poniżej w formacie .pdf.

Dzień Ojca

 • Dzień Ojca 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  wszystkie powiaty.

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 21.06.2023 do godz. 23:00 dnia 21.06.2023.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 69.

Zakończenie roku 2023

 • Zakończenie roku szkolnego 2023

Zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Skępe

Dnia 17 czerwca na placu przy remizie OSP w Wiosce odbyły się zawody sportowo-pożarnicze miasta i gminy Skępe. Najlepsze drużyny żeńskie i męskie Ochotniczych Straży Pożarnych zmierzyły się w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz konkurencja musztry zespołowej.
 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał: Krzysztof Jaworski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, obecni byli także
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Małgorzata Majerska oraz Radni Miejskiej w Skępem Maria Kuczmarska, Justyna Składanowska i Marcin Mierzejewski.
Ekipa sędziowska złożona z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP z Lipna na czele z sędzią głównym kpt. Patrykiem Szajgickim, sekc. Mariuszem Falkowskim, ogn. Pawłem Łukaszewskim i asp. Mateuszem Kośmidrem oceniali poszczególne konkurencje.
 
Nie zabrakło Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem na czele z Panem Lechem Nowatkowskim oraz publiczności, która dzielnie kibicowała swoim faworytom.
 

Zajęte miejsca w poszczególnych grupach:

KAT. A (drużyny męskie)


I miejsce Jarczewo

II miejsce Wólka

III miejsce Skępe

 

KAT. C (drużyny żeńskie)

 

I miejsce Skępe

II miejsce Jarczewo

III miejsce Łąkie

 

Konkurencję musztry zespołowej:

OSP Wioska (drużyna żeńska)
OSP Wioska (drużyna męska)

 • 1. Drużyny OSP podczas wykonywania zadań
 • 2. Drużyny OSP podczas zawodów
 • 3. Drużyny OSP podczas wykonywania zadań na zawodach
 • 4. Drużyny OSP podczas zawodów
 • 5. OSP podczas wykonywania zadań na zawodach
 • 6. Drużyna OSP Skępe podczas zawodów
 • 7. Grupowe zdjęcie nagrodzonych drużyn OSP z Radnym Rady Miasta Januszem Kozłowskim oraz Zastępcą Burmistrza Krzysztofem...
 • 8.Grupowe zdjęcie nagrodzonych drużyn OSP
 • 9.Wręczanie nagród drużynom OSP przez Radnego Rady Miasta Janusza Kozłowskiego, Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Jaworskiego...
 • 10. Nagrodzone drużyny OSP z Radnym Rady Miasta Januszem Kozłowskim, Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Jaworskim oraz Radną...
 • 11. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem na czele z Panem Lechem Nowatkowskim

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 12:00 dnia 20.06.2023r. do godz. 18:00 dnia 21.06.2023r

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30°C do 32°C.

Temperatura minimalna w nocy miejscami 18°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 68.

Konkurs etnograficzny „Z kulturą po drodze”

 • Plakat - Z kulturą po drodze

Piknik z Produktem Polskim

 • Plakat Piknik z Produktem Polskim

Dni Skępego 2023

 • Plakat Dni Skępego zmiana miejsca

Zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Skępe

 • Plakat zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Skępe

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 

 1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa prawna: 

 •  ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073),

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla PSP w Lipnie

Dnia 7 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski przekazał na ręce bryg. Sławomira Zawitowskiego Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie sprzęt ratowniczy o wartości 15 tyś zł. Jest to w głównej mierze sprzęt wykorzystywany w ratownictwie technicznym i medycznym. Pozyskany sprzęt pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i prowadzenie działań ratowniczych m.in. na drodze krajowej nr 10 przebiegającej przez gminę Skępe.

 • Od lewej bryg. mgr inż. Andrzej Myśliwiec, bryg. Sławomira Zawitowskiego Komendanta Powiatowego PSP, Piotr Wojciechowski...
 • Od lewej bryg. mgr inż. Andrzej Myśliwiec, bryg. Sławomira Zawitowskiego Komendanta Powiatowego PSP, Piotr Wojciechowski...
 • Od lewej bryg. mgr inż. Andrzej Myśliwiec, bryg. Sławomira Zawitowskiego Komendanta Powiatowego PSP, Piotr Wojciechowski...
 • Od lewej bryg. mgr inż. Andrzej Myśliwiec, bryg. Sławomira Zawitowskiego Komendanta Powiatowego PSP, Piotr Wojciechowski...

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • UPAŁY

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody
Urząd Miasta i Gminy w Skępem zwraca się z prośbą
do wszystkich mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej
o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.
Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym, tj. spożywczym i sanitarnym.

 
Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np.
podlewanie trawników, napełnianie basenów czy mycie samochodów.

Oszczędne używanie wody pozwoli nam zapewnić odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej
oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Oszczędne używanie wody w tym okresie znacząco poprawi
także ochronę przeciwpożarową budynków.

        Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.       

Skępe, 9 czerwca 2023 r.  

                                                                                                            Piotr Wojciechowski
                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                             Miasta i Gminy Skępe

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW

Ogłoszone konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Czermnie i Wólce

Dnia 06.06.2023 r. zostały ogłoszone dwa konkursy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie.

 • Zarządzenie Nr 30.2023
 • Zarządzenie Nr 31.2023

Złote Gody w Skępem

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński:

Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłośćręceprzenieść ją przez całe życie.”

Tymi pięknymi słowami dnia 31 maja 2023 roku Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Skępem Aneta Kisielewska powitała 13 par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy i miasta Skępe, którzy w ubiegłym roku obchodzili Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego.

Aktu dekoracji Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau.

Medale te wręczane są od prawie 50 lat i przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale te wręczane są od prawie 50 lat i przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku z terenu gm. Skępe otrzymali:

 1. Państwo Zofia i Karol Araśniewicz
 2. Państwo Jadwiga i Jan i Czerniawscy
 3. Państwo Hanna i Antoni Gatyńscy
 4. Państwo Bożena i Zbigniew Jabłońscy
 5. Państwo Janina i Tadeusz Jaskulscy
 6. Państwo Marianna i Adam Markowscy
 7. Państwo Zofia i Stanisław Moderscy
 8. Państwo Maria i Eugeniusz Morawscy
 9. Państwo Anna i Roman Obarowscy
 10. Państwo Urszula i Grzegorz Olszewscy
 11. Państwo Maria i Władysław Sęk
 12. Państwo Halena i Stanisław Śliwińscy
 13. Państwo Barbara i Janusz Wycka

Państwo Zofia i Stanisław Moderscy nie mogli przybyć do urzędu stanu cywilnego w celu uroczystego wręczenia odznaczeń dlatego też, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorskiego Józef Ramlau, Burmistrz Miasta i Gminy Skępem Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skępem Aneta Kisielewska odwiedzili zacnych Jubilatów w domu.

Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Burmistrz Miasta i Gminy Skępem, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skępem wszystkim Jubilatom obchodzących Złote Gody złożyli gratulacje i życzenia dalszych długich i pogodnych lat życia  w jak najlepszym zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz wręczyli kwiaty i pamiątki.

Po dekoracji wszystkich par małżeńskich uczestnicy spotkania udali się na słodki poczęstunek oraz uczcili złoty jubileusz lampką szampana. Podczas całej uroczystości przedstawiciel lokalnych mediów tygodnika CLI Lidia Jagielska uwieczniła podniosłe chwile na fotografiach.

 

 • Od prawej strony Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skępem Aneta Kisielewska obok Niej Burmistrz Miasta i Gminy...
 • Od prawej strony znajdują się pamiątki z uroczystości wraz z legitymacjami oraz medale.
 • Wspólna pamiątkowa fotografia ze spotkania.
 • Wspólna pamiątkowa fotografia ze spotkania.
 • Wspólna pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski

Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023r. do godz. 06:00 dnia 03.06.2023r.

Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 57.

Dzień Dziecka

 • Plakat życzenia z okazji Dnia Dziecka

Dzień Działacza Kultury

 • Plakat życzenia Dzień Działacza Kultury

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 • Plakat życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Wsparcie na renowację zabytków

W dniu 22.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Skępe Małgorzatą Majerską zawarli umowę dotacji z Klasztorem OO. Bernardynów w Skępem reprezentowanym przez Gwardiana O. Ekspedyta Osiadacz. Wysokość dotacji z budżetu gminy wynosi 15 tys. i przeznaczona jest na konserwację i restaurację ścian chóru muzycznego, której celem jest zahamowanie postępującej destrukcji wypraw tynkowanych i malowideł. W wyniku długotrwałych procesów niszczących uległy one zaawansowanej degradacji – pod względem technicznym jak i estetycznym. Należy nadmienić, że malowidła są unikatowym przykładem techniki fresku mokrego, rzadko pojawiającej się w sztuce polskiej, a w regionie kujawsko-pomorskim dla tego okresu są jej jedynym przykładem. Przyznanie dofinansowania jest efektem złożenia przez Dotowanego wniosku w corocznie ogłaszanym konkursie, którego celem jest wsparcie renowacji obiektów zabytkowych na terenie gminy.

Jesteśmy przekonani, że przyznana dotacja wspomoże prace renowacyjne przy tak wspaniałym zabytku.

 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska, O. Ekspedyt Osiadacz podpisują umowę
 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska, O. Ekspedyt Osiadacz

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Plakat życzenia na Dzień Matki 2023

Dzień Dziecka w Skępem 2023 r.

 • Plakat Dzień Dziecka 2023

Debata społeczna "Bezpieczeństwo młodego kierowcy"

 • Plakat debata społeczna

Pieszy rajd w Skępem

 • Plakat pieszy rajd w Skępem

Przerwa w dostawie wody 23 maja 2023 r.

UWAGA!

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW ULIC:

AL. 1 MAJA, ZIELONEJ I JEZIORNEJ, IŻ W DNIU 23 MAJA 2023 ROKU W GODZINACH 8.00 – 15.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ!

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Badania i szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby

 • Plakat badanie i szczepienie na wirusowe zapalenie wątroby

Odpust Zesłania Ducha Świetgo w Sanktuarium Matki Bożej w Skępem

 • Plakat Odpust Zesłania Ducha Świetgo w Sanktuarium Matki Bożej w Skępem

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Burze

Zjawisko: burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Włocławek, włocławski

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 15.05.2023r. do godz. 20:00 dnia 15.05.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm, lokalnie 20 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 54.

Zmiana organizacji ruchu - od 01.06.2023 r.

UWAGA!

Miasto i Gmina Skępe informuje, że od dnia 01.06.2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w mieście Skępe, ul. Rybacka, ul. Kujawska oraz ul. Dobrzyńska. Nowa organizacja ruchu zakłada zmianę statusu ulic Dobrzyńskiej oraz Kujawskiej jako uprzywilejowanych w miejscu skrzyżowań z ulicą  Rybacką, która zmienia swój status na podporządkowaną.   

 • Skan rysunku geodezyjnego dotyczącego zmiany organizacji ruchu

Sportowa wiosna z LGD - 26 maja 2023 r.

 • Plakat sportowa wiosna z LGD

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 • Plakat życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Sprzedaż końcowa preferencyjnego paliwa stałego

Informacja  dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe o sprzedaży końcowej preferencyjnego paliwa stałego

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1700 zł/1 tonę dla gospodarstw domowych.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć bez ograniczeń wagowych węgiel w preferencyjnej cenie 1700 zł brutto za tonę w następujących transzach:

 • do 30 czerwca 2023 r. – można będzie nabyć bez ograniczeń wagowych węgiel,

Miasto i Gmina Skępe będzie dokonywała sprzedaży węgla wg. posiadanego na składzie surowca.

Miasto i Gmina Skępe będzie prowadzić sprzedaż w ramach umowy z  podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą handlu paliwami stałymi: Firma Handlowo-Usługowa Cezary Wojciechowski.

Wnioski można składać od dnia 4 maja 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem (pok. nr 16 I piętro),  w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym poprzez platformę ePUAP.

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Miejsko – Gminny Dzień Strażaka

 • Plakat związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja oraz Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Wiadomość skierowana do hodowców trzody chlewnej.

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r., ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, udostępniamy dla rolników i hodowców świń materiały szkoleniowe  dotyczące zmian zawartych w przytoczonym powyżej rozporządzeniu.

Link do pliku z prezentacją zmian znajduje się pod linkiem poniżej:

 

 

Pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

 • Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 
O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:
 
 1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
 3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
 4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:
 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.
Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.
 
Więcej informacji oraz formularz wniosku pod tym linkiem:
 

Projekt „Trenuj jak żołnierz”

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter - szkolenia są bezpłatne - a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.
„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.
Pierwszy etap, który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.
W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
 
Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem:
 
Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).
 • Plakat Trenuj jak żołnierz

Dotacje dla rolnictwa - bezpłatny webinar informacyjny

 • Plakat dotyczący szkolenia dla rolników w sprawie dotacji

Link do szkolenia w dniu 19 kwietnia o godz. 11:00

https://www.gov.pl/armir/webinar

Rajd rowerowy i parada motocyklowa 16.04.2023 r.

 • Plakat dotyczący rajdu rowerowego i parady motocyklowej 16.04.2023 r.

Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych już w Skępem

W dniu 04.04.2023 r. Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odebrali z siedziby firmy Auto Serwis Renault Pasikowski Sp. z o.o. we Włocławku samochód Reanult Trafic przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Symbolicznego wręczenia kluczyków do pojazdu dokonał Krzysztof Pasikowski – Wiceprezes zarządu. Samochód umożliwia przewóz 8 pasażerów, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany przez gminę do realizacji jej zadań oświatowych w zakresie dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych. Wartość pojazdu wynosi 207 tys. zł, a jego zakup był możliwy, m.in. dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 103 tys. zł.

 • Krzysztof Pasikowski, Piotr Wojciechowski przy samochodzie
 • Samochód Renault Trafic

Konkurs fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu naszego regionu.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 3 maja 2023 r., można je przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych plików  (np. WeTransfer.com, fromsmash.com, itp.).

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2023 .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko — Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

tel. 523497587 lub 604060204

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

Link do strony internetowej Konkursu: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2023

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 • Plakat konkurs Przyroda wojewódzctwa kujawsko-pomorskiego 2023

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty - aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Czas obowiązywania: od godz. 23:00 dnia 03.04.2023 do godz. 09:00 dnia 06.04.2023

Przebieg: prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C
do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 44.

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy UMiG w Skępem

 • Życzenia Wielkanocne UMiG Skępe

Spotkanie z przedstawicielami Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy

W dniu 29.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego z przedstawicielami Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy (Związek OSP RP) – Mariuszem Bujanowskim, Januszem Nowakowskim i Wiesławem Wojciechowskim. Oprócz rozmowy dotyczącej planów dzielności na najbliższe miesiące sędziowie złożyli na ręce Burmistrza podziękowania za dofinansowanie zakupu strojów sędziowskich dla 5 sędziów z naszego regionu.

 • Na zdjęciu od lewej Janusz Nowakowski, Piotr Wojciechowski, Mariusz Bujanowski, Wiesław Wojciechowski

Akcja szczepienia lisów

 • Komunikat szczepienie lisów
 • Plakat szczepienie lisów

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Przymrozki/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 41.


 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 42.

Informacja dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA

dot. obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe przyjętym Uchwałą Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r., poz. 6606) przypominam o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skępe. Jeśli właściciel nieruchomości narusza powyższy obowiązek podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę [art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 2519, ze zm.)]. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż stawki opłat w przypadku prawidłowej segregacji odpadów są niższe.

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE

Piotr Wojciechowski

Jarmark Wielkanocny 2023

 • Plakat Jarmark Wielkanocny 2023

Dzień Sołtysa

15 marca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski, Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz oraz Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu Magdalena Elwertowska podczas okolicznościowego spotkania złożyli Sołtysom z gminy Skępe serdeczne życzenia i podziękowania za efektywną współpracę z samorządem i zaangażowanie w codzienną działalność dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Burmistrz wraz z Przewodniczącym przypomnieli o ważnej roli, jaką pełnią Sołtysi. W imieniu władz samorządowych życzyli wytrwałości, serdeczności od przyjaznych ludzi, a przede wszystkim zdrowia.

 • Zdjęcie grupowe gości z okazji Dnia Sołtysa
 • Zdjęcie gości z okazji Dnia Sołtysa
 • Zdjęcie grupowe gości z okazji Dnia Sołtysa

Rekrutacja do projektu EFS

 • Plakat rekrutacja do EFS

Konkurs Wielkanocny 2023

 • Plakat konkurs Wielkanocny 2023

Obowiązkowy podatek od posiadanego psa

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. opłata od posiadania psa wynosi 15 zł rocznie od jednego psa.

Link do uchwały Miasta i Gminy Skępe: Uchwała XLVII/329/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Kiedy NIE płacisz za posiadanie psa:

Nie płacisz za 1 psa – jeśli masz:

 • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa.

Nie płacisz za 1 lub 2 psy jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.

Jak można dokonać opłaty za posiadanie psa:

 • w Bank Spółdzielczy przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem,
 • przelewem na wskazane konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta, sołtysa).

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • Plakat uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zbiórka folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W związku z powyższym, rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku do 27.03.2023 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 16.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16 oraz poniżej do pobrania w załączniku w formacie .pdf.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe , pok. 16 lub pod nr 54 2878557- Iwona Pawłowska

Burmistrz  Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr/ 1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 14.03.2023 do godz. 24:00 dnia 14.03.2023

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 36.

Przerwa w dostawie wody

Szanowni mieszkańcy!

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 14.03.2023 r. od godz. 12.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Kolejowej, Zabłotnej, Ogrodowej, Ogrodniczej oraz części ulicy Mikołaja Kościeleckiego. Ponadto mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody na ulicy Al. 1 Maja. Okresowo jakość wody może ulec pogorszeniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 • Dzień Sołtysa 2023

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W dniu 09.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowy z organizacjami pozarządowymi wybranymi do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży realizować będzie Uczniowski Klub Sportowy „Skompensis”, który podczas podpisania umowy reprezentowali Prezes Zarządu Justyna Grąbczewska oraz Skarbnik Piotr Lewandowski. Wysokość przyznanego wsparcia to 70 tys. zł.

Z kolei beneficjantem konkursu w ramach zadania z zakresu obejmującego ochronę zwierząt została Fundacja dla zwierząt „TIM – Troska i miłość”, w imieniu której umowę zawarli Prezes Fundacji Mirosława Radzewicz oraz Wiceprezes Fundacji Lech Radzewicz. W tym przypadku wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 15 tys. zł.

Jesteśmy przekonani, że przyznane dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój działalności sportowej prowadzonej przez klub i przyczyni się do upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży objętej wsparciem, a także ułatwi przedstawicielom fundacji pomoc zwierzakom, którym zapewniają schronienie.

Życzymy owocnej realizacji zadań!!!

 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna Grąbczewska oraz Piotr Lewandowski podpisują umowę.
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna Grąbczewska oraz Piotr Lewandowski.
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Mirosława Radzewicz oraz Lech Radzewicz podpisują umowę.
 • Piotr Wojciechowski, Justyna Grąbczewska oraz Lech Radzewicz.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński

Czas obowiązywania: od godz. 03:00 dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00 dnia 10.03.2023r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 32.

 Roman Brzuchalski

Kolejna ważna inwestycja do realizacji!

W dniu 06.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Kurda oraz Wiceprezesa Zarządu Stanisława Detmera, której przedmiotem jest „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe”. Inwestycja, której zakończenie przewidziane zostało na połowę przyszłego roku obejmie przebudowę ulicy Stolarskiej, odwodnienie na ulicy Dobrzyńskiej w Skępem, ul. Krótkiej i Rynek w Józefkowie, ulicy Centralnej w Łąkiem. Ponadto przebudowie zostanie poddana droga w miejscowości Jarczewo, droga na trasie Wólka – Likiec, drogi w miejscowościach: Zajeziorze, Moczadła i Boguchwała. Wartość zawartej umowy to 5,2 mln zł, z czego kwota 4,9 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Roboty rozpoczną się w momencie pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych oraz uregulowania przez Wykonawcę wszelkich kwestii formalnych przewidzianych ustawą Prawo budowlane pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac.

 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda oraz Stanisław Detmer podpisują umowę.
 • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Andrzej Kurda oraz Stanisław Detmer.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2023

Ruszają pierwsze remonty dróg!

W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Burmistrz — Piotr Wojciechowski wraz ze Skarbnikiem — Małgorzatą Majerską zawarli umowę z Piotrem Redeckim ze Skępego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Komunalne i Transportowe, której przedmiotem jest dostawa prawie 3 000 ton kruszywa.

Materiał ten zostanie przeznaczony na remont dróg gminnych. Kończący się okres zimowy był bardzo niekorzystny dla dróg, zarówno gruntowych, jak i asfaltowych. Częste opady deszczu, szybko topniejące opady śniegu oraz zmiany temperatury z ujemnej na dodatnią zniszczyły nawierzchnie ciągów komunikacyjnych. Dlatego też w najbliższym czasie ruszą prace związane z wyrównywaniem nawierzchni dróg oraz utwardzaniem ich kruszywem. Jest to bardzo duże wyzwanie, gdyż długość dróg gminnych wynosi prawie 250 km, a każda z nich po okresie zimowym wymaga mniejszej lub większej interwencji. Wkrótce również ruszą prace budowlane związane z przebudową i naprawą innych dróg, m.in. w miejscowości Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec, Zajeziorze i Moczadła.

 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska oraz Piotr Redecki podpisują umowę

Zajęcia z robotyki i programowania LEGO

 • Ulotka zajęcia robotyka i programowanie LEGO

Przewodniki dla podatników rozliczających PIT

Drodzy podatnicy!

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok. W usłudze Twój e-PIT na naszych
podatników czekają zeznania przygotowane przez krajową administrację skarbową.
Informujemy, że na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/poradniki-niskie-
podatki/ opublikowane zostały przewodniki dla podatników:

Podręcznik Niskie podatki
Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali
podatkowej
Zasady rozliczania składnika ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez
przedsiębiorców.

Przypominamy, że wprowadzone w 2022 roku zmiany w systemie podatkowym nie wpływają na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnicy, będą składali PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczali się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Święto Dnia Kobiet

 • Plakat z okazji Dnia Kobiet w Skępem 2023

Przerwy w dostawie wody

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w dniach od 28 lutego 2023 r. ( wtorek ) do 2 marca 2023 r. ( czwartek ) w godz. 8.00-15.00 nastąpią przerwy w dostawie wody.

Dotyczy wszystkich miejscowości korzystających z wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Wólce:

Wólka, Szczekarzewo, Likiec, Turka, Sarnowo, Łąkie, Lubówiec, Franciszkowo, Radziochy, Jarczewo, Kierz, Narutowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie — wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: brak.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 28.

Roman Kalisz

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Wólce

 • Plakat Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej w Wólce

Ważna informacja skierowana do właścicieli budynków w związku z nadchodzącymi silnymi wiatrami

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.
Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.

Przypominamy szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt. 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 r. do godz. 13:00 dnia 18.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie — wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak.

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 26.

Piotr Smoliński

Umowa na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 14.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wraz ze Skarbnikiem Panią Małgorzatą Majerską zawarli umowę z firmą Auto Serwis Renault Pasikowski Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Pasikowskiego oraz Specjalistę ds. sprzedaży Pana Sławomira Kędzierskiego, której przedmiotem jest dostawa samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na mocy podpisanego dokumentu już wkrótce do Skępego trafi samochód Reanult Trafic przystosowany do przewozu 8 pasażerów, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany przez gminę do realizacji jej zadań oświatowych w zakresie dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych. Wartość pojazdu wynosi 207 tys. zł, a jego zakup jest możliwy, m.in. dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 103 tys. zł.

 • Piotr Wojciechowski, Małgorzata Majerska, Tadeusz Pasikowski oraz Sławomir Kędzierski podpisują umowę
 • Uroczyste przekazanie podpisanych umów pomiędzy przedstawicielami Miasta i Gminy Skępe oraz Auto Serwis Renault Pasikowski...

Badanie ankietowe w sprawie zapotrzebowania na mieszkania w regionie

 • Plakat badanie ankietowe w mieście Skępe

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym.

SIM "KZN-toruński" sp. z o.o. prowadzi obecnie analizę zapotrzebowania na lokale na wynajem w ramach przygotowania dokumentacji inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące ankiety znajdą Państwo pod linkiem poniżej:

https://kzn-torunski.pl/www/badamy-popyt-na-rynku-mieszkan-na-wynajem/

Link bezpośredni do ankiety znajduje się pod linkiem poniżej:

https://forms.gle/RbEzqGZHY4TNCiZe6

Bezpłatne badanie mamograficzne w Skępem

 • Plakat badanie mamograficzne w Skępem

Przekazania sprzętu pożarniczego z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Dnia 10 lutego 2023 roku na placu przed remizą OSP Skępe odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania sprzętu pożarniczego z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem otrzymała samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy NISSAN PICKUP, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Wiosce otrzymała łódź ratowniczą Marine wraz z silnikiem zaburtowym Suzuki.
W oficjalnym przekazaniu sprzętu ratowniczego udział wzięli: st. bryg. Marek Rusoń - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Aneta Jędrzejewska członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, st. bryg. Piotr Rutkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie, bryg. Jakub Politowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie, dh Zbigniew Agaciński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie, o. Ekspedyt Osiadacz -Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Zastępca Burmistrza – Krzysztof Jaworski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem, Janusz Kozłowski, Marcin Mierzejewski - Radny Rady Miejskiej w Skępem, Anna Olszewska – Inspektor ds. straży, Prezes OSP Skępe – Stanisław Błaszkiewicz, Prezes OSP Wioska - Daniel Szwajkowski oraz druhowie z obu jednostek OSP.
Posiadanie dodatkowego samochodu gaśniczego oraz łodzi ratowniczej z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z terenu miasta i gminy Skępe.
 • Uroczyste przekazanie kluczyków do sprzętu ratowniczego
 • Na zdjęciu od lewej Komendant Powiatowy PSP w Lipnie – Naczelnik OSP Skępe - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta...
 • Zdjęcie grupowe zaproszonych gości – na pierwszym planie , dh Zbigniew Agaciński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP...
 • 4. fot. OSP Wioska
 • Przekazany sprzęt ratowniczy.

Szkolenia dla rolników

Szkolenie numer 1

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Wsparcie w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027”, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/463442593/register

Program szkolenia:

 • Obszary wspierane w Planie Strategicznym na lata 2023-2027                                    
 • Premie dla młodych rolników
 • Rozwój małych gospodarstw
 • Wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw rolnych

Szkolenie numer 2

Szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w roku 2023.

W związku z zupełnie nowymi warunkami ubiegania się o płatności.

Szczegółowe informacje dostępne na plakacie poniżej.

 

 • Plakat przedstawiający szkolenie dla rolników

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

 

oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

Ponadto na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372  i 1834) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe  podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

 Link do PP Skępe        Link do PP Wioska

Kryteria naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2017

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

             

                   

Link do SP Skępe     Link do SP Wólka    Link do SP Czermno

              

 

Komunikat o obowiązku dokonania zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Skępe, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, właściwego sołtysa bądź pobrać ze strony internetowej.
Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Wniosek zgłoszenia do wydruku formacie .pdf znajdą Państwo do pobrania poniżej:

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS

W ciągu niespełna dwóch dni rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, co objęło 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło

ich 22,2 tys.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od północy 1 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków

o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski można złożyć m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, czy przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do godziny 12, w czwartek, 2 lutego rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków na 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło ich 22,2 tys. na przeszło 37 tys. dzieci – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby złożyć wniosek 500+ przez bezpłatną aplikację mZUS wystarczy ściągnąć ją na swój telefon lub tablet i powiązać z PUE ZUS. Jest to łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to może on utworzyć wniosek na nowy okres świadczeniowy na podstawie poprzedniego wniosku. Pozwoli to automatycznie uzupełnić większość danych, a w razie potrzeby dane te można samodzielnie edytować przed wysłaniem.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie do 30 czerwca. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

Oprócz aplikacji mobilnej mZUS wniosek o 500+ można również przesyłać przez PUE ZUS, portal Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną w wybranych bankach.

Pierwsze wypłaty świadczenia na kolejny okres 2023/2024 ZUS zacznie wypłacać od czerwca.

Od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku będzie zależał termin wypłaty świadczenia. Jeśli kompletny wniosek wpłynie do ZUS w kwietniu i będzie prawidłowo wypełniony, to rodzic otrzyma pierwsze świadczenie za nowy okres jeszcze w czerwcu. Jeśli złoży wniosek

w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz

z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do

30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023 r.

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 23.

Roman Brzuchalski

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Szczegółowa instrukcja rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (dzieci z rocznika 2017,2018) oraz klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

1. Wejdź na stronę:
www.spskepe.szkolnastrona.pl

Wybierz zakładkę Rekrutacja-zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych.
2. Wypełnij elektronicznie dokumentację- zakładka „Rekrutacja”
3. Wydrukuj dokumentację.
4. Dostarcz wydrukowane i podpisane dokumenty do sekretariatu szkoły w godzinach 7:30-15:30
5. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

tel. 542877637
e-mail: szkola@spskepe.szkolnastrona.pl

Poniżej znajdą Państwo graficzny plakat przedstawiający cały proces rekrutacji oraz załącznik do niego w formacie .pdf

 • Plakat i ogłoszenie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Ferie zimowe 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzieży na ferie 2023 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skępem, które odbędą się w dniach od 6 do 10 lutego 2023 roku. Dobra zabawa gwarantowana!

Cały harmonogram zajęć zawarty jest na plakacie poniżej: